COPC
Notícies d'àmbit general, amb afectació a tot Catalunya

Busques formacions en psicologia d'àmbits molt específics? Consulta el programa de les seccions
El Col·legi girarà la primera quota semestral de 2023 durant la setmana del 9 de gener

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya cobrarà la primera quota semestral de 2023 durant la segona setmana de gener a totes aquelles persones que no van demanar-ne l'ajornament.

Es recorda des del COPC que el càrrec de la quota semestral és un cobrament únic que inclourà la quota col·legial i la participació al Consejo General de la Psicología. Segons la condició acreditada per les persones col·legiades, el cobrament serà el corresponent a aquesta taula:

TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ
QUOTA COPC
QUOTA CONSEJO
SEMESTRAL (sense import d'alta)
EXERCENT
101,10 € 22,98 € 124,08 €
 NAIXEMENT O ADOPCIÓ 50,55 € 22,98 € 73,53 €
 JÚNIOR 47,64 €
22,98 €
70,62 €
SÈNIOR 0 € 22,98 € 22,98 €
ATUR TRAM 1 40,40 € 22,98 € 63,38 €
ATUR TRAM 270,77 €22,98 €93,75 €
NO EXERCENT50,55 €22,98 €
73,53 €
PER JUBILACIÓ
0 €0 €0 €
 
* Les bonificacions sol·licitades i aprovades amb posterioritat al 31/12/22 no s’aplicaran a la quota del primer semestre, tant si el pagament es realitza al gener com si s’ha demanat l’ajornament de pagament.

El Col·legi segueix treballant intensament perquè el valor dels serveis a la col·legiació sigui creixentment superior a l’import de la quota col·legial.
Nova nomativa autónoms: obligació d’alta fiscal en el Règim d’Autónoms a partir de gener de 2023

Amb la nova normativa d’autònoms caldrà que revisin la seva situació aquelles persones col·legiades que realitzen una activitat per compte propi de forma esporàdica (unes poques hores al dia, o uns pocs dies a la setmana o al mes), amb pocs ingressos i que per aquest motiu no estan donades d’alta al règim d’autònoms de la Seguretat Social acollint-se al criteri jurisprudencial de manca d’habitualitat.

Fins ara es podien acollir al criteri d’algunes sentències judicials que van dictar-se fa uns anys i que vinculaven el criteri de manca d’habitualitat, entre altres aspectes, amb el fet que els ingressos no superéssin el salari mínim interprofessional. 

No obstant això, s’entén que aquest criteri ja no seria aplicable amb la publicació al BOE el dia 27/07/2022 del “Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad”, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023

Arran del contingut d’aquesta norma, i a l’espera de com s’interpreti la mateixa per part dels tribunals, des de l’assessoria jurídica del COPC es fa aquesta interpretació perquè el Decret-Llei fixa una quota mínima obligatòria sense preveure un topall mínim d’ingressos.

En cas de dubte podeu adreçar-vos al servei d'assessoria jurídica del COPC i reservar una cita per consultar el vostre cas particular.

Així mateix, en aquest enllaç podreu consultar un resum de les implicacions de la nova normativa d’autònoms o bé assistir a la sessió formativa organitzada pel COPC  que es durà a terme el proper 12 de febrer.


Planifica còmodament les formacions que faràs el proper trimestre amb el Programa d’activitats formatives del COPC


El COPC edita trimestralment un catàleg de totes les activitats formatives que programa el Departament de Formació del COPC, per donar a conèixer tota l’oferta formativa que el Col·legi posa a disposició dels psicòlegs i psicòlogues per especialitzar-se en un àmbit o per posar-se al dia dels avenços científics que es fan en el camp del a psicologia.

El Programa d’activitats formatives gener/març 2023 ordena totes les formacions per secció professional, per tipus i per ordre cronològic, per tal que totes les persones que el consultin tingui ben accessible i classificada tota l’oferta formativa del trimestre. Consulta'l!


Per inscriure’s a les activitats només cal buscar-les a l’apartat de formació, per títol, secció o al calendari, i la inscripció estarà llesta en un tres i no res. Gràcies a l'exitosa implementació del format en línia i híbrid (presencial i en línia simultàniament), les formacions del COPC són més accessibles i s’afavoreix la participació i la formació continuada per a l'exercici de la professió. Cal recordar que a les activitats híbrides o bimodals, cal inscriure’s a una de les dues modalitats, presencial o en línia, cosa que determina de quina manera es cursarà.  

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya espera que les formacions que desenvolupa el Programa d’activitats formatives del COPC siguin del teu màxim interès.


Les persones interessades a formar part de la llista d’experts i expertes en psicoteràpia en àmbit judicial poden consultar els requisits i inscriure-s’hi en la web del COPC

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha elaborat i actualitzat un directori en el qual poder trobar professionals de la psicologia de tot el territori català dins dels quatre àmbits d’actuació en el context judicial. 

Aquest directori s’actualitza periòdicament amb els i les professionals que en formen part de cadascú dels quatre àmbits i les llistes estan disponibles en l’apartat corresponent de la pàgina web del COPC.

D’altra banda, el COPC elabora anualment un document, les Pàgines Blaves de la Psicologia, un directori elaborat i actualitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya on poder trobar professionals de la psicologia de tot el territori dins dels quatre àmbits d’actuació en el context judicial: experts/es en psicologia forense, experts/es en mediació, experts/es experts en coordinació de parentalitat i experts/es en psicoteràpia.

Aquest document s’envia físicament als jutjats i té per objectiu facilitar l’accés a professionals qualificats i altament especialitzats que donin resposta en les resolucions judicials dels jutjats i tribunals de Catalunya.

L’última de les llistes incorporades a aquest directori ha estat la d’experts i expertes en psicoteràpia en àmbit judicial, pel que des del COPC es vol compartir un recordatori sobre les condicions i els terminis d’inscripció que afecten aquesta llista. Tota la informació rellevant i condicions es poden consultar en el següent enllaç i el termini d’inscripció es manté obert de manera indefinida encara que cal tenir en compte que les dades publicades en el document de Les Pàgines Blaves de la Psicologia seran les vigents a dia 31 de desembre.

Aquesta condició afecta a tots els i les professionals que formin part d’alguna de les llistes de l'àmbit judicial.Record a Víctor Hernández

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya lamenta la mort de Víctor Hernández, Doctor en Medicina, especialista en psiquiatria i neurologia i psicoanalista de la International Psychoanalytical Association (IPA).

El Dr. Hernández ha estat supervisor clínic en diferents centres de salut mental de la Xarxa d'Assistència Pública en Salut Mental a Sant Joan de Déu, a la Fundació Puigvert, a la Fundació Vidal i Barraquer, al Centre de Salut Mental Ferran Salses, al Centre de Dia Pi i Molist i al Centre de Salut Mental d'Horta Guinardó.

A banda de la seva labor com a supervisor clínic, ha estat docent del Màster en Psicologia General Sanitària de la FPCEE Blanquerna-URL, docent de l'IUSM Vidal i Barraquer (URL) i membre didàctic de l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona.

Com a investigador, destaquen la seva activitat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; la línia d'investigació sobre l'Evaluació de l'Eficàcia de la Psicoteràpia d'Orientació Psicoanalítica i la codirecció de tres tesis doctorals.

Autor del llibre La Psicosis (Editorial Herder, Barcelona), ha estat membre titular de la Sociedad Española de Psicoanálisis i de la International Psychoanalytical Association, membre honorífic de l'Associació Catalana de Psicoterapeutes (des de 1997) i membre de l'Asociació Internacional d'Estudis Mèdics, Psicològics i Religiosos.

Des del COPC fem arribar el nostre més sentit condol a la família i amics. 

Institucional
El COPC celebra la Junta General Ordinària del 14 de desembre de 2022


Ahir dia 14 de desembre de 2022 el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va celebrar la que va ser la primera Junta General des de la proclamació de la nova Junta de Govern i la darrera de l’any 2022.

Seguint les dinàmiques i formats de les darreres sessions, la JGO del 14 de desembre es va dur a terme en format híbrid i la votació dels diferents punts es va realitzar en línia.

Durant la sessió de la Junta General Extraordinària (JGO) diferents membres de la Junta de Govern van presentar els diferents punts i totes les persones assistents van participar amb el seu vot amb un resultat positiu per a tots els punts de l’ordre del dia, que van quedar aprovats: acta de la Junta General Ordinària anterior (Ordinària 27/04/2022), pressupost de l’any 2023 i assignacions de la Junta de Govern i altres òrgans 2023. 

Ona Palau (tresorera del COPC), Guillermo Mattioli (degà del COPC) i Teresa Moratalla (secretària del COPC) durant la celebració de la JGO

Guillermo Mattioli, degà del COPC, va obrir la sessió donant la benvinguda a les persones assistents i compartint un resum de dades com a balanç de l’any i dels diferents fets destacats del període maig-novembre, tant per l’exercici de la professió com de l’activitat dels diferents departaments i òrgans del Col·legi.

Es van voler destacar, entre altres, les següents dades: la xifra actual de col·legiats i col·legiades que ja supera les 17.000 persones; l'augment d’avantatges oferts, entre els quals destaquen l’eina de gestió Billage o l’ajuda en el tràmit del Kit Digital o la possibilitat de gestionar les cites d’assessoria fiscal i jurídica en línia; l’estabilització amb un lleuger augment d’usuaris del servei de biblioteca tant pel préstec com pel servei d’informació bibliogràfica; el nombre de visites al web durant el període que se situa en més de 500.000 i les pàgines visites que superen el 1.200.000; el destacable augment en les aparicions en premsa d’un 16% superant les 1.400 i l’increment en aquestes de la participació de delegacions i grups de treball del COPC; l’increment en un 25% de les ofertes de treball publicades en la borsa de treball; o les 160 activitats formatives dutes a terme de les quals 112 s’han impartit en modalitat online, 6 presencials i 42 en modalitat híbrida amb una satisfacció global rebuda de 8,8.

Pel que fa a l’activitat de seccions i grups de treball, es va remarcar el fet que des del mes de maig i fins al mes de novembre de 2022 s’han inscrit a seccions 456 persones col·legiades i s’han donat d’alta 5 grups de treball i es destaca també l'estreta col·laboració entre departaments i seccions per dur a terme diferents projectes.

Un altre fet remarcable dels darrers mesos va ser el de la Comissió Deontològica del COPC i els avanços per introduir la mediació com a eina en la pràctica de la Comissió. Tal com va explicar Mattioli, després d’introduir experts i expertes en mediació com a vocals de la DEO al maig del present any es continua treballant en aquesta direcció.

Quan al Consejo General de la Psicología i la relació de col·laboració amb el COPC es va fer referència a l'alt nombre de professionals del COPC (més de 30) que ocupen posicions en les divisions del Consejo i al procés de revisió d’Estatuts que s'inicia, liderat pel mateix degà del COPC.

Finalment, es va compartir un recull de les notícies més destacades per l’exercici de la professió dels darrers mesos:

El punt de presentació de pressupost 2023 va córrer a càrrec de la tresorera del COPC, Ona Palau, qui va explicar les diferents xifres exposades per blocs i la seva distribució per departaments, delegacions territorials i seu.

Aquest penúltim punt  i la seva validació va donar pas al punt final d'assignacions de la Junta de Govern i altres òrgans 2023, moment en el qual Joaquim Serrabona (president del Consell Professional), Mònica Algueró (vicepresidenta del Consell Professional), i Jaume Celma (president de la Delegació de Lleida i portaveu de territoris) van prendre la paraula per tal d'explicar la proposta i resoldre possibles dubtes.

La sessió va finalitzar amb paraules d'agraïment a totes les persones assitents i amb el desig de recuperar aquest espai de trobada en la celebració de la propera Junta General, prevista per l'abril 2023.

*La documentació aprovada, es posarà a disposició de les persones col·legiades seguint els circuits habituals.

El COPC comença una campanya per fomentar la precol·legiació d’estudiants de psicologia


La precol·legiació al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és vigent des de l’any 2016, i cinc anys més tard - el 2021- es va precol·legiar la persona número 1.000. Actualment, el COPC té més de dues-centes persones precol·legiades, una figura que els ha permès vincular-se a la institució, conèixer-la i gaudir d’alguns avantatges i serveis de la col·legiació.

Per tal de fomentar la precol·legiació, el Col·legi ha establert una promoció per a les noves precol·legiacions, que gaudiran d’un descompte d’un 33% de la quota anual, que queda en només 20 euros el primer any. Totes les persones interessades a donar-se d’alta aprofitant la promoció han de dirigir-se a la seva delegació territorial i tramitar l’alta precol·legial aportant el codi de 10 euros de descompte corresponent:

Seu central de Barcelona. Codi promocional:  PRECOPC
Delegació Territorial de Girona. Codi promocional:  GICOPC
Delegació Territorial de Lleida. Codi promocional:  LLCOPC
Delegació Territorial de Tarragona. Codi promocional:  TGNCOPC

La persona precol·legiada es beneficia de gran part dels serveis que ofereix el COPC, a un preu reduït de 30 € l’any i sense quota d’alta. Posteriorment, un cop superats els estudis corresponents, es poden incorporar com a col·legiats i col·legiades amb plens drets i deures, i descomptant-se l’import de la quota precol·legial de la quota de col·legiació*

La següent infografia resumeix els principals serveis de la precol·legiació. Prem damunt la imatge si vols precol·legiar-te.


Per a més informació, fes clic en aquest enllaç a la pàgina web del COPC sobre precol·legiació o posa’t en contacte amb l’equip d’atenció col·legial de la teva delegació territorial corresponent. 

(*) Consulta'n les condicions. 

Serveis del COPC
Necessites un llibre d'una biblioteca d'una universitat catalana? Demana'l a la 'biblio' del COPC

Préstec interbibliotecari amb les biblioteques de les universitats

Els col·legiats i col·legiades poden gaudir de tot el fons bibliogràfic de les facultats de psicologia de Catalunya. Gràcies a l’acord entre el COPC i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), les persones col·legiades poden sol·licitar els llibres de les biblioteques universitàries inclosos dins del Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC), així com dels articles de revistes. Per tant, no només es poden sol·licitar en préstec els llibres de les biblioteques de les facultats de psicologia, sinó de totes les biblioteques de les universitats catalanes adscrites al CCUC. Recíprocament, la Biblioteca del COPC presta els documents que sol·liciten els usuaris del CCUC, a excepció dels tests psicològics i programes d'intervenció.

Es poden demanar un màxim de quatre documents anuals i el préstec de llibres és un servei gratuït; la recollida del material s'haurà de fer de forma presencial a les Biblioteques del COPC corresponent. Per sol·licitar articles cal abonar el cost de les còpies, segons tarifes vigents de la biblioteca a què es sol·licita, i es reben per correu electrònic.

Aprofita tot el cabal de coneixement que la biblio del COPC et posa a disposició o escull la part que més valor aporti a la teva pràctica professional: les biblioteques del COPC hi són per fer-ho possible.

Com fer la sol·licitud

Per fer les sol·licituds s'ha d'accedir al CCUC i, un cop realitzada la cerca i escollit el títol, prémer l'opció Com trobar-ho/Préstec Interbibliotecari i, al llistat de biblioteques, escollir "Col·legi Oficial de Psicologia" i omplir el formulari de petició.


Per a qualsevol dubte, o perquè la biblioteca demani el préstec per a tu, pots adreçar-te a l'adreça electrònica biblioteca@copc.cat.


Novetats de la setmana

Per altra banda, la biblioteca presenta 12 novetats aquesta setmana. Com sempre, si vols ser la primera persona en treure-les en préstec, només cal que premis damunt del títol que t'interessi:

Manual de psicoterapias : teoría y técnicas

Rodríguez Morejón, Alberto
Herder, 2019

La ciencia del sueño infantil : comprendiendo el sueño de nuestros hijos

Berrozpe Martínez, María,
Anaya Multimedia, 2022


Cuidados musicales para cuidadores : musicoterapia autorrealizadora para el estrés asistencial

Trallero Flix, ConxaOller Vallejo; Jorge

Desclée de Brouwer, 2008

El Pozo más profundo : sanar los efectos a largo plazo de las experiencias infantiles adversas

Milian Ariño, Marta; 
Burke Harris, Nadine
Editorial Eleftheria, 2021

El efecto punto ciego : cómo detener el sufrimiento emocional

Girbau Canet, Aina; Boys, Kelly
Zenith, 2019Biblioteca Serveis del COPC
La Divisió Jurídica (PsiJur) del Consejo General de la Psicología de España celebra la seva trobada anual

El passat dissabte 26 de novembre es va dur a terme la reunió anual de la Divisió Jurídica (PsiJur) del Consejo General de la Psicología de España amb la participació de tots i totes els vocals representants de l’Àrea de Juntes de Govern dels col·legis autonòmics. 

Per aquest motiu, la Secció de Psicologia Jurídica del COPC va estar representada i en el corresponent torn de paraula var descriure amb detall el balanç anual de l'activitat realitzada al llarg del 2022. En aquest sentit, la valoració de la participació dels i les membres representants del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha estat molt satisfactòria, mostrant-se la feina feta per la Secció de Psicologia Jurídica del COPC i posicionant-se com a un referent per a la resta de col·legis autonòmics. Manuel Ramos Garrido, com a representant del COPC, va destacar diferents punts com el pla de formació contínua i especialitzada que es porta a terme amb caràcter anual, la creació de les llistes de professionals vinculats a l’àmbit de la justícia des de les diferents especialitats (pericial, coordinació de parentalitat, mediació i tractament) i la presentació del protocol d’intrusisme de l’àmbit jurídic.


També es van posar en relleu el projectes i reptes de futur de cara al 2023, com ara l’organització del Congrés Català de Psicologia Jurídica i Forense o la cerca de convenis amb acadèmies d’oposicions en l’àmbit de la justícia, amb el Col·legi d’Advocacia Catalana i amb l’Escola Judicial. 


Acord de convocatòria d'eleccions col·legials a juntes directives de les seccions de psicologia coaching i esport

En compliment dels Estatuts i el Reglament Electoral del COPC, s’acorda convocar eleccions col·legials a Juntes Directives de les seccions de Psicologia Coaching i Esport, amb data 30 de novembre de 2022.

Aquestes eleccions es convoquen de manera extraordinària i excepcional ja que, tot i que no va presentar-se cap candidatura en la convocatòria anterior, la Junta de Govern considera que cal fer aquesta excepció ja que hi ha la possibilitat que ara s’hi presenti alguna candidatura. No fer-ho, podria implicar perdre tota la feina feta durant molts anys en aquestes dues seccions per configurar-les, tirar-les endavant i crear els corresponents grups de treball que les conformen. Es demana, no obstant, a la Junta Electoral que simplifiqui al màxim els requisits formals per a celebrar aquestes eleccions, sempre en respecte de la transparència, Estatuts i Reglament electoral.

A continuació, podeu consultar les dates clau de la convocatòria:

 • Data

Les eleccions tindran lloc el dia 22 de febrer de 2023 i es realitzaran exclusivament en format digital, en els horaris que estableixi la Junta Electoral.

 • Càrrecs

Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de les Juntes Directives de les seccions de Psicologia Coaching i Esport, mitjançant candidatures complertes.

 • Durada del mandat

El mandat tindrà una durada de quatre anys.

 • Junta Electoral

D’acord amb l’establert al Reglament s’anomena com a Junta Electoral les següents persones:

2 membres de la Junta de Govern:

    - Sra. Carol Palma
    - Sra. Ariadna Vilà  

1 membre d’altres òrgans previstos en Reglament Electoral:

    - Sr. Josep Vilajoana, membre del Consell Social

 • Electors

Són electors amb dret a vot totes les persones col·legiades inscrites a la respectiva Secció amb anterioritat al 24/01/2023, data de publicació del cens provisional, i que es trobin en plenitud dels seus drets col·legials.

 • Elegibles

Són elegibles tots els col·legiats i col·legiades inscrits a la respectiva Secció amb anterioritat al 30/12/2022, data límit de presentació de candidatures.

 • Candidatures

Les candidatures hauran de presentar se per escrit a la seu del Col·legi a Barcelona o a qualsevol de les seves delegacions territorials. Hauran d’anar dirigides a la Junta Electoral i ser avalades per un mínim de 15 persones col·legiades, tot indicant-ne el nom, els cognoms, el número de col·legiació i la rúbrica personal, abans de les 20 h del dia 30/12/2022.

Per tal que la presentació sigui vàlida, els candidats i/o candidates proposats hauran d'acceptar la per escrit, dirigint-se també a la Junta Electoral. Aquesta acceptació haurà de tenir entrada abans del termini esmentat en el paràgraf anterior.

 • Proclamació de candidatures

La Junta Electoral proclamarà, de manera provisional, les candidatures vàlides presentades el dia 03/01/2023, i es farà publicitat d’aquestes proclamacions al web del COPC. Es podrà presentar una reclamació escrita contra l'acord de proclamació en el termini de tres dies hàbils i dirigida a la Junta Electoral, la qual serà resolta en un termini màxim de 3 dies més per aquesta mateixa Junta.

En cas que només hi hagués una candidatura, aquesta serà proclamada sense necessitat de votació el mateix dia de les eleccions. 

 • Campanya electoral i ús dels recursos col·legials a la campanya electoral

La campanya electoral s'iniciarà el dia 03/02/2023, i s’acabarà el dia 20/02/2023.

Cada candidatura nomenarà una persona responsable per tal de coordinar-se amb el COPC i facilitar el material necessari per desenvolupar els mitjans digitals, si s’escau. El nom i l’adreça de correu electrònic d’aquesta persona s’han de comunicar en el mateix moment en què es presenta la candidatura. 

Així mateix, s’habilitarà un espai web per a cada Secció en el qual consultar totes les actualitzacions del procés electoral així com el document complet de la convocatòria.

Durant el període nadalenc l'horari del COPC patirà modificacions, és per això que us informem de quins seran els horaris durant aquests quinze dies perquè us pugueu organitzar en cas que vulgueu presentar una candidatura.

 • Les seus de Girona, Lleida i Tarragona romandran tancades des de dimarts 27 de desembre fins al dijous 5 de gener, ambdós inclosos (dilluns 26 de desembre és festiu).

 • La seu de Barcelona, durant la setmana del dimarts 27 al divendres 30 de desembre, farà horari intensiu de 9h a 15 h (dilluns 26 de desembre és festiu).

Si no fos possible lliurar la candidatura en l'horari d'obertura de qualsevol de les seus, podeu avançar tota la documentació (presentació de candidatura i presentació d'avals) per correu electrònic al COPC i lliurar-la en mà el primer dia laborable que la seu estigui oberta.

COPC Institucional Secció de Psicologia Coaching Secció de Psicologia de l’Esport