Baixa col·legial


Normes per sol·licitar la baixa col·legial


Per acord de Junta de Govern, els col·legiats i col·legiades que vulguin causar baixa voluntària, d’acord amb el previst a l’article 16, apartat 1, dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'hauran de tramitar a través del lloc web del COPC i, en cas de disposar de carnet físic, hauran de retornar-lo (presencialment o per correu postal).

La baixa s'ha de comunicar, almenys, 15 dies abans que comenci el semestre (abans del 15 de juny i del 15 de desembre de l'any en vigor). No es retornarà l'import de la quota i, en cas de devolució de rebuts, s'iniciarà un procediment de reclamació de deute, ja que la baixa no n'exhimeix del pagament.

Et recomanem que abans de formalitzar la petició de baixa, revisis les bonificacions disponbiles a l'enllaç Bonificacions a la quota del Col·legi. La sol·licitud de bonificacions s’ha de cursar mitjançant el nostre web. Prèviament cal que iniciïs sessió a la teva àrea privada.

La baixa comporta l'anul·lació de tots els serveis associats a la col·legiació. És responsabilitat del sol·licitant comunicar a Broker's 88, gestor de la pòlissa de responsabilitat civil, l’anul·lació de l’assegurança. Podeu realitzar aquest tràmit mitjançant el seu portal web.

En el cas de reincorporació, s’haurà de satisfer el pagament del deute pendent (en cas d’impagament) a més d’incloure la quota d’alta i la part proporcional del semestre en curs.

Un cop rebem la teva sol·licitud de baixa col·legial, ens posarem en contacte amb tu.

Sol·licita aquí la baixa col·legial