Secció de Neuropsicologia  

La Secció de Neuropsicologia del COPC es formalitza el 27 de maig de 2013. La neuropsicologia, però, ja té un llarga història dintre del COPC emmarcada en les activitats del Grup de treball de Neuropsicologia i el Grup de treball de Neuropsicologia forense, adscrits a la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut.

Objectius generals

 • Promoure uns estàndards de qualitat en la regulació i potenciació dels psicòlegs i psicòlogues que treballen específicament com a neuropsicòlegs així com la difusió i formació en els diferents àmbits de coneixement en què té aplicació la neuropsicologia.
   

Objectius específics

 • Consolidar la Secció de Neuropsicologia amb l'objectiu de mantenir i enfortir el projecte en el futur.

 • Potenciar el desenvolupament professional, tècnic i científic, del psicòleg o psicòloga en l'àmbit de la neuropsicologia.

 • Vetllar per l'exercici competent i rigorós de la professió.

 • Consolidar, promocionar i revisar si s'escau l'Acreditació d'expertesa en neuropsicologia clínica.

 • Fomentar la creació de Grups de treball (GT) dins de la Secció i oferir assessorament, informació i suport als GT existents per tal de promoure la cooperació, l'intercanvi d'informació i experiència professional entre membres de la Secció, altres Seccions del COPC i altres institucions.

 • Oferir formació i actualització tecnicocientífica en l'àmbit de la neuropsicologia.

 • Establir sinergies i incrementar les relacions institucionals col·laboratives en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

Composició de la Junta de la Secció

 
Nom Càrrec
Marta Balagué Marmaña Presidència
Sonia Quiñones Ubeda 
Vicepresidència
Anna Solerdelcoll  Secretaria
Greta García Escobar  Tresoreria
Saül Indra Martínez Horta 
Vocalia
Sandra Sanz Mir  Vocalia
Lorena Joga Elvira 
Vocalia
Arnau Puig Davi 
Vocalia
Berta Vallès Paüls 
Vocalia
Silvia Valldeneu Castells 
Vocalia
Inés González Gimeno 
Vocalia
Carmen de las Mercedes Pérez Enríquez 
Vocalia

Formacions

La Secció organitza periòdicament jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs i psicòlogues. Podeu consultar la formació de cada trimestre al Programa d'activitats formatives del trimestre.

Sol·licita una supervisió

Requisits per accedir a les supervisions

 • Tenir menys de 10 anys de col·legiació

 • Formació especialitzada reglada en neuropsicologia clínica (Màster en Neuropsicologia) 

 • Formar part de la Secció de Neuropsicologia del COPC

Funcionament servei

S’ha de fer la sol·licitud a través d’aquest botó 

Sol·licitar supervisió 

 • Si la persona interessada compleix els requisits, es farà arribar les seves dades de contacte al supervisor o supervisora, qui té el compromís de contactar amb la persona interessada abans de quinze dies. 

 • Si la persona interessada no compleix els requisits, el COPC i/o la Secció de Neuropsicologia es compromet a fer un breu retorn de les raons per les quals no pot accedir a les supervisions. Alhora, en aquest cas d’incompliment dels criteris, s’oferirà el contacte dels supervisors i supervisores per poder cobrir la necessitat de manera externa, essent en aquest cas el mateix supervisor qui fixarà les condicions de la supervisió i els honoraris fixats. 


Acceptacions de la persona supervisada

 • Sol·licitar una supervisió específica i amb dubtes concrets amb caràcter integral (tècnic i metodològic), i poder derivar dubtes a la Comissió Deontològica en cas que calgui el seu criteri. 

 • Abonar els honoraris, per als quals s’estableix un límit de cinc sessions de supervisió bonificada per a cada persona supervisora. En cas de voler continuar amb tarifa institucional cal canviar de supervisor o supervisora, o es pot renegociar la nova tarifa entre les parts una vegada s’hagi superat el límit recomanat per la Secció. Els honoraris els paga la persona supervisada directament a la persona supervisora, el Col·legi no intervé en cap tràmit econòmic entre les parts. 

 • Rebre un qüestionari final de satisfacció/seguiment amb finalitat de millorar la qualitat del servei i d’obtenir dades generals de funcionament. 

Materials de la secció


Guia de bones pràctiques per l'avaluació neuropsicològica en l'àmbit de la salut mental

El Grup de treball de Neuropsicologia i salut mental, de la Secció de Neuropsicologia del COPC, ha elaborat una Guia de bones pràctiques per l’avaluació neuropsicològica en l’àmbit de la salut mental gràcies al treball coordinat d’un equip de treball, format per 18 psicòlogues i psicòlegs, que n’ha assumit l’autoria i revisió. La tasca de coordinació de l’elaboració de la guia ha estat obra de Rafael Penadés, neuropsicòleg a l’Hospital Clínic de Barcelona i a la Universitat de Barcelona, actualment vocal de la Junta de Govern del COPC.

La guia ha estat produïda com un instrument de suport a la pràctica clínica diària, una eina per promoure la qualitat de l’avaluació neuropsicològica en salut mental. Les indicacions que s’hi reprodueixen no tenen voluntat de ser d’obligat compliment, ni tan sols de ser un recull exhaustiu, però sintetitzen recomanacions i directrius que serveixen d’orientació als professionals de la psicologia de l’avaluació neuropsicològica en l’àmbit de la salut mental.

El GT de Neuropsicologia i salut mental del COPC comparteix la Guia de bones pràctiques per a l’avaluació neuropsicològica en l’àmbit de la salut mental amb tots els col·legiats i col·legiades que en cliquin l’enllaç o es descarreguin el document adjunt.

Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la Secció de Neuropsicologia. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España  ( www.cop.es  ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.