Comissió Sènior

Introducció

La Comissió Sènior,a partir d’ara Comissió,és una unitat funcional amb l’objecte d’impulsar l’activitat col·legial i el desenvolupament de la professió en tots aquells àmbits específics i transversals del col·lectiu sènior de col·legiats i col·legiades del COPC. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya estructura una Comissió Sènior amb la finalitat de conservar el coneixement dels psicòlegs i psicòlogues que més experiència tenen i de fomentari les relacions socials entre col·legues de professió que actualment no estan plenament en exercici.  


Funcions

La Comissió té assignades les funcions i activitats següents, sens perjudici d’altres que es pugui impulsar i organitzar d’acord amb els objectius propis de la Comissió:

1.-  Dur  a  terme  activitats  formatives i culturals  dirigides  a  persones  sènior específicament,  si bé sempre es podran dirigir a totes les persones col·legiades i a tercers. 

2.-  Assessorar  especialment  a  aquest  col·lectiu  en  aspectes  jurídics,  econòmics i de desenvolupament social i humà.

3.-  Oferir un espai d’encontre i d’intercanvi que possibiliti un marc de trobada, comunicació i foment d’iniciatives, de manera que els col·legiats i col·legiades adscrits amb experiències, objectius i interessos compartits puguin intercanviar-los a la seu col·legial.

4.-  Potenciar  el  desenvolupament  científic,  tècnic i professional dels col·legiats i col·legiades adscrits mitjançant l’organització d’activitats d’intercanvi científic i   professional.

5.- Promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i l’experiència professional entre els seus membres, estimulant la cooperació amb altres òrgans de COPC, i també  promoure l’intercanvi intergeneracional i interdisciplinari en l’àmbit del COPC i de la psicologia.

6.- L’organització d’esdeveniments, trobades i activitats lúdiques i formatives. Per acomplir aquestes finalitats la Comissió durà a terme es activitats  que  acordi dirigides  a  conèixer la situació social i econòmica  dels  seus  membres,  organitzarà  reunions periòdiques dels seus membres de caràcter cultural o recreatiu, informarà de les disposicions legals, col·laborarà amb entitats que tinguin objectius semblants, i serà un òrgan de consulta i d’assessorament permanent de la Junta de Govern del COPC


Objectius

Els objectius concrets de la Comissió Sènior no estan plenament desenvolupats perquè es vol que les persones que s’integrin a la Comissió participin en la seva elaboració, però sí que s’han definit unes finalitats que emmarquen aquests objectius.

  • D’una banda, el Col·legi espera que la Comissió Sènior aporti a l’organització els coneixements i l’experiència dels psicòlegs i psicòlogues amb més anys de recorregut, a través de la seva participació en un òrgan de la institució que pugui ser font d’inspiració o consulta per a la resta.

  • D’altra banda, en una etapa vital en què els membres de la Comissió han reduït o acabat la seva pràctica professional, la Comissió Sènior vol generar un espai de relació entre col·legues de professió que esdevingui un espai de relacions socials i salut emocional.

Organitzar i/o assistir a activitats culturals, cursos o tallers per desenvolupar altres àrees de la vida al marge de la psicologia, visites i viatges culturals, o el llarg etcètera de possibilitats que de la Comissió Sènior puguin sorgir, poden ser maneres de vincular-se amb companys i companyes de professió en contextos que l’exercici professional no ha pogut obrir anteriorment.


Composició

* Pendent de definir en assamblea: 6 d'abril de 2021.

Informació destacada