Secció de Psicologia Jurídica 

Les persones membres de la Secció busquen treballar pel desenvolupament de l'especialitat de la Psicologia Jurídica, així com obrir un espai de reflexió i de proposta d'activitats formatives.

              Objectius general   

              • Representar la pluralitat de tots i totes les professionals vinculades a les diverses àrees de la psicologia jurídica.
              • Treballar per obrir i millorar vies de creixement professional i oportunitats laborals.
              • Promoure la transversalitat: grups de treball amb comissions (deontològica), seccions (clínica, emergències, mediació,...) i entre els professionals de la pública i la privada.

               Objectius específics

               • Continuar amb el desenvolupament de l’especialitat de la psicologia jurídica i promoure activitats de reflexió, formació i desenvolupament professional.
               • Organitzar les Jornades de Psicologia Jurídica de Catalunya, on permetre un retrobament professional, on compartir experiències i activitats d’enriquiment professional.
                 

               Composició de la Junta de la Secció

                
               Nom Càrrec
               Elena Garrido Gaitán 
               Presidència
               Manuel Ramos Garrido 
               Vicepresidència
               Maria Cárdenas Hidalgo 
               Secretaria
               Mª Lluïsa Enríquez Romero 
               Tresoreria
               Maria Inés Lovelle Iglesias 
               Vocalia
               Andrea Arnalda Muñoz  Vocalia
               Andrea Horta Barba 
               Vocalia
               Florència Molinero Redrado 
               Vocalia
               Rosa Mª Jové Montanyola 
               Vocalia
               Núria Iturbe Ferré 
               Vocalia
               Rocío Pina Ríos 
               Vocalia
               Raquel Esquina
               Vocalia

               Formacions

               La Secció organitza periòdicament jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs i psicòlogues. Podeu consultar la formació de cada trimestre al Programa d'activitats formatives del trimestre.

                                  Materials de la Secció

                                                            Llista de distribució PSI-Forense

                                                            La Secció de Psicologia Jurídica del COPC us informa de la creació de la llista de distribució PSI-Forense, creada pel Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona i ubicada a la Rediris del CSIC. Té una vocació interdisciplinària i convoca persones psicòlogues, psiquiatres, juristes, metges, treballadores socials, educadores i altres professionals o professores universitàries interessades en l'aplicació de la psicologia en l'àmbit legal.

                                                            Les qüestions que es tracten en aquesta llista són:

                                                            • La psicologia forense, la psicologia jurídica i legal, la psicopatologia forense

                                                            • L'assessorament i les proves pericials en l'àmbit judicial

                                                            • L'avaluació i la intervenció en els processos de separació i divorci

                                                            • La mediació

                                                            • L'avaluació, el tractament i el pronòstic de delinqüents adults i joves

                                                            • L'avaluació i el tractament de víctimes (violència domèstica, abús sexual, traumatismes cranioencefàlics, etc.)

                                                            • L'avaluació del dany psíquic

                                                            • La psicologia del testimoni

                                                            • L'avaluació de la capacitat civil i laboral

                                                            • L'internament judicial

                                                            • La investigació i la formació en la psicologia forense

                                                            La llista pretén ser un mitjà perquè els seus membres:

                                                            • Intercanviïn informació sobre congressos, llibres, revistes, investigacions, etc.

                                                            • Comparteixin la informació disponible a Internet sobre la psicologia forense

                                                            • Debatin qüestions clíniques o legals d'actualitat

                                                            • Consultin casos clínics

                                                            • Unifiquin criteris i comparteixin protocols d'actuació

                                                            • Difonguin noves proves i tècniques d'avaluació i intervenció

                                                            • Fomentin la formació especialitzada

                                                            L'adreça per subscriure-s'hi és http://www.ub.edu/personal/forense/psi-forense.htm

                                                            Els qui hi estigueu interessats podeu omplir el formulari d'alta a http://listserv.rediris.es/archives/psi-forense.html


                                                            Guia de recomanacions per a l'elaboració de plans de parentalitat

                                                            El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha elaborat conjuntament amb la Secció de Psicologia Jurídica una Guia de recomanacions per a l'elaboració de plans de parentalitat (pdf adjunt)


                                                            Protocol d'intervenció pericial als jutjats de família 

                                                            Protocol d'Intervenció Pericial als Jutjats de Família  (pdf adjunt) 


                                                            Guia Bones Pràctiques Forenses

                                                            Guia Bones Pràctiques Forenses (pdf adjunt)


                                                                      Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

                                                                      Subscriu-m'hi

                                                                      Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la Secció de Psicologia Jurídica. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

                                                                      D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España  ( www.cop.es  ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.