GT Investigació de la Secció de Psicologia Jurídica i Forense

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Investigació de la Secció de Psicologia Jurídica i Forense

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MARIA PILAR GUERRA CORCHADO Coordinador/a
Objectius 
  • Realitzar reunions mensuals de debat i reflexió que inclouran la posada en comú de casos pràctics i temàtiques forenses d'actualitat. 

  • Oferir un espai de reflexió i d'intercanvi entre els col·legiats i col·legiades que realitzen la seva tasca professional dins del camp de la psicologia forense. 

  • Optimitzar la tasca professional amb la posada en comú dels aspectes teòrics i pràctics de la nostra tasca quotidiana en un espai d'anàlisis de les necessitats i inquietuds. 

  • Difondre les reflexions i conclusions a las que s'arribi, mitjançant activitats, congressos o materials de treball que puguin ser publicats. 

  • Difondre la Guia "Recomendaciones para la elaboración de planes de parentalidad".