Serveis col·legials

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha creat tots els serveis que els psicòlegs i psicòlogues necessiten per exercir amb qualitat i comoditat. 

Formació

La formació és el principal servei demandat al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per part dels seus col·legiats i col·legiades

Accedir

Biblioteques i centre de documentació

Les biblioteques del COPC estan a disposició de les persones col·legiades i precol·legiades, per tal de facilitar el coneixement, la recerca i la difusió de la informació sobre psicologia

Accedir

Desenvolupament professional

El Departament de Desenvolupament Professional del COPC acompanya la carrera professional dels psicòlegs i psicòlogues col·legiades

Accedir

Exercici professional

El Col·legi Oficial de Psicologia vol facilitar l'exercici de la professió, tant per les qüestions legals com pràctiques. El ventall és ampli, consulta'l

Accedir