Portal de transparència

Què és el portal de transparència

La Llei de Transparència 19/2014 i la relativa a la finestreta única regulen la informació que ha de donar un col·legi professional en el seu lloc web tant per a col·legiats i col·legiades com per a la ciutadania.  

Quant a la transparència, la llei 19/2014 estableix que la informació objecte del portal de transparència, en el cas del col·legis professionals, és tot allò que afecta l’exercici de les seves funcions públiques. Aquesta informació ja és pública en els diversos apartats del lloc web del COPC, però la Junta de Govern va decidir donar aquesta informació d’una manera més clara i ordenada a través d’aquest portal explícit de transparència.

Funcions públiques dels col·legis professionals 

Funcions amb transcendència pública en què participa el COPC

Estructura organitzativa del COPC

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és una organització plural amb diversos òrgans de gestió -divisions territorials, competencials o d'expertesa- alguns dels quals són gestionats per persones electes i d'altres per persones designades. El següent apartat mostra i enllaça cadascun dels òrgans i departaments actuals del COPC.

Organigrama del Col·legi
                          Activitat i informació econòmica 

                          El COPC com entitat pública ha de donar notícia activa dels seus comptes i activitats. Aquest apartat es compleix sobradament amb la memòria que cada any s'aprova en Junta General i es publica al web. A més, la memòria inclou un apartat amb els comptes anuals i un informe d'auditoria externa.

                          Memòries i comptes anuals i d’auditoria

                          Normativa aplicable
                          Administració pública de referència

                          • Departament de Justícia

                          • Departament de Salut

                          • Ministeri de Sanitat