Equip humà del COPC

Gerència 


Teresa Semper

Gerenta

tsemper@copc.cat

Secretaria de Deganat  


Meritxell Bonet

Secretària de Deganat

secdeganat@copc.cat

Secretaria de Junta de Govern  


Maria Garcia

Secretària de Junta de Govern

secjuntagovern@copc.cat

Secretaria de la Comissió Deontològica  


Isabel Chico

Secretària de la Comissió Deontològica

cd_ep@copc.catJudith Rio

Adjunta a la secretària de la Comissió Deontològica

cd_ep@copc.cat


Comunicació Externa


Ana Portolés

Comunicació Externa

aportoles@copc.cat


Departament de Comunicació i Màrqueting | comunicacio@copc.cat


Elisenda Liñán

Responsable de Comunicació i Màrqueting

elinan@copc.cat


Isaac Martínez

Tècnic de Comunicació i Màrqueting

imartinez@copc.cat


Maria Rigall

Tècnica de Comunicació i Màrqueting

mrigall@copc.cat


Departament de 
Gestió de Persones i Serveis Corporatius | rrhh@copc.cat


Arola Sacristán

Responsable de Gestió de Persones i Serveis Corporatius

asacristan@copc.catLiliana Augé

Tècnica de Gestió de Persones i Serveis Corporatius

lauge@copc.cat

Departament d'Administració i Finances | comptabilitat@copc.cat


Víctor Centelles

Responsable d'Administració i Finances

vcentelles@copc.catCarol García

Tècnica d'Administració i Finances

carolgarcia@copc.cat

Departament de Formació | formacio@copc.cat


Yolanda García

Responsable de Formació

ygarcia@copc.catNúria Camarasa

Tècnica de Formació

ncamarasa@copc.cat


Theodora Dumitrescu

Tècnica de Formació

tdumitrescu@copc.cat


Sonia Vicente

Tècnica de Formació

svicente@copc.cat


Raül Ramos

Tècnic de Formació

rramos@copc.cat


Sonia Navarro

Tècnica de Formació

snavarro@copc.cat


Departament de Biblioteca i Centre de Documentació
 | biblioteca@copc.cat


Aurora Bagan

Responsable de Biblioteca i Centre de Documentació

abagan@copc.catEva Morales

Tècnica de Biblioteca i Centre de Documentació

evamorales@copc.cat


Núria Vila

Tècnica de Biblioteca i Centre de Documentació

nvila@copc.cat

Coordinació de Seccions i del Consell Professional | seccio@copc.cat


Sandra Ballada

Coordinadora de Seccions i del Consell Professional

sballada@copc.cat


Departament d'Atenció Col·legial | copc@copc.cat


Mònica Laguna

Responsable d'Atenció Col·legial

copc@copc.catAlbert Girau

Tècnic d'Atenció Col·legial

copc@copc.catMarta Villadelprat

Tècnica d'Atenció Col·legial

copc@copc.catEugeni Cucurull

Tècnic d'Atenció Col·legial

copc@copc.catMayte Ortiz

Tècnica d'Atenció Col·legial

copc@copc.catNúria Pérez

Tècnica d'Atenció Col·legial

copc@copc.cat


Departament de Projectes de Desenvolupament Professional | ocupacio@copc.cat


Susana Villafaina

Coordinadora del Departament de Projectes de Desenvolupament Professional

svillafaina@copc.cat


Judith Pigrau

Tècnica del Departament de Projectes de Desenvolupament Professional

jpigrau@copc.cat

Departament de Projectes Institucionals |  


Raquel Ocaña

Coordinadora del Departament  de Projectes Institucionals

rocana@copc.cat


Judit Andreu

Tècnica del Departament de Projectes Institucionals

jandreu@copc.cat

Departament de les Tecnologies i la Informació | suport.ti@copc.cat


Sergi Gómez

Responsable de les Tecnologies i la Informació

sgomez@copc.catJoan López

Tècnic de les Tecnologies i la Informació

jlopez@copc.cat


Delegacions Territorials

Delegació Territorial de Girona


Pilar Subirós

Servei administratiu Delegació Territorial de Girona

972 222 710

copc.gi@copc.catSergio Marcos

Servei administratiu Delegació Territorial de Girona

972 222 710

copc.gi@copc.cat


Natàlia Rodríguez

Servei administratiu Delegació Territorial de Girona

972 222 710

copc.gi@copc.cat

Delegació Territorial de Lleida


Eva Traid

Servei administratiu Delegació Territorial de Lleida

973 230 437

copc.ll@copc.cat


Mònica Solanas

Servei administratiu Delegació Territorial de Lleida

973 230 437

copc.ll@copc.cat

Delegació Territorial de Tarragona


Maria Arévalo

Servei administratiu Delegació Territorial de Tarragona

977 214 102

copc.t@copc.cat


Belén Allué

Servei administratiu Delegació Territorial de Tarragona

977 214 102

copc.t@copc.cat


Cristina Roset

Servei administratiu Delegació Territorial de Tarragona

972 222 710

copc.t@copc.cat