Intrusisme professional

Què és l’intrusisme professional?  

L´intrusisme professional es produeix quan una persona exerceix actes propis d´una professió sense disposar de la titulació acadèmica necessària de conformitat amb la legislació vigent. En l’àmbit de la psicologia ens ho trobaríem quan una persona que no és psicòleg o psicòloga es fa passar com a tal sense comptar amb la titulació oficial. 

En l´àmbit administratiu, l´intrusisme pot comportar sancions de tipus econòmic i/o inhabilitacions en cas que la col·legiació sigui obligatòria per exercir com és el cas de l’exercici de la psicologia. 

Com pots denunciar una possible situació d'intrusisme? 

Si com a professional de la psicologia o simplement com a ciutadà o ciutadana responsable ets coneixedor o coneixedora d'´una situació de possible intrusisme professional pots adreçar un correu electrònic a intrusisme:

intrusisme@copc.cat 

En aquest botó pots descarregar un exemple de formulari per denunciar un possible cas d’intrusisme professional. 

Formulari exemple de denúncia

Quines accions està duent a terme el COPC? 

El COPC analitzarà la informació rebuda i una vegada contrastada durà a terme un requeriment previ d´advertència al o la possible intrús o intrusa professional, emplaçant a la persona denunciada a regularitzar la seva situació, o bé a cessar de forma immediata en la realització d’actes i serveis propis de la psicologia; tot això sense perjudici d’emprendre totes aquelles actuacions administratives o judicials que siguin pertinents en cada cas.  

El COPC segueix una estratègia per a la lluita contra l’intrusisme i per la defensa del prestigi de la professió amb diferents línies d’actuació: 

Estratègia de comunicació externa: campanyes de comunicació multicanal i posicionament de veus expertes de psicòlegs i psicòlogues en mitjans de comunicacio

  • Banners:

         

  • Campanya de busos de Tarragona

       


  • Vuit Col·legis promotors de la salut del Camp de Tarragona posen en marxa la campanya STOP intrusisme

 
 


Treball per a la regulació de les tècniques d’intervenció i avaluació de la psicologia:

El COPC continua treballant, com a entitat i en els diferents espais institucionals en els quals compta amb representació, per a la regulació d’un marc legal i jurisprudencial clar que permeti definir el llindar de denúncia d’intrusisme professional en psicologia. 

Adjunts

Formulari d'exemple de denúncia