Secció de Psicologia Coaching

Entesa com a raó de ser, es tracta de donar resposta a les necessitats i expectatives dels col·legiats i col·legiades que pertanyen al col·lectiu de psicòlegs i psicòlogues coaches, vetllant per la consolidació del seu rol professional i posicionament diferenciat en el mercat. 

Objectius generals

  • Buscar el lideratge de la psicologia en la intervenció de coaching, contribuint a l'organització i desenvolupament de la disciplina, respecte a continguts, així com al foment de l’excel·lència i les bones pràctiques.

  • Potenciar el prestigi professional del psicòleg o psicòloga coach, evidenciant i reforçant el valor afegit diferencial que pot aportar a la praxi, en els diversos àmbits d’intervenció. 

Objectius específics

  • Dissenyar i implementar estratègies per augmentar el nombre de col·legiats i col·legiades “actius” inscrits a la Secció, així com dels grups de treball existents i nous.

  • Promoure i organitzar activitats formatives de dinamització (conferències, taules rodones, etc.), tant en línia com presencials. 

  • Promoure i organitzar la formació i el desenvolupament professional teoricopràctics continuats, dels psicòlegs i psicòlogues coaches.

  • Publicar i resoldre la 5a convocatòria de l’Acreditació de l’expertesa en psicologia coaching.

  • Promoure la recerca i la supervisió aplicades a la psicologia coaching.

  • Facilitar les relacions interseccions (COPC), intercol·legials (amb altres COP) i internacionals.

Composició de la Junta de la Secció

 
Nom Càrrec
 Yolanda Artero Rodríguez Presidència
Victoria García Masip Vicepresidència
Carolina Michavila Calvet Secretaria
Carles Ríos Fernández-Pacheco Tresoreria
Marc Rodríguez Fernández Vocalia
Thais Casals Isart Vocalia
Noemí Farré Canela Vocalia
Nuria Piqué Zorrilla
Vocalia
Maria Antonia Carmona Carles
Vocalia

Formacions

La formació del trimestre actual es pot consultar prement aquest enllaç el programa d’activitats formatives de la Secció. 

Materials de la Secció

Premis Psicologia Coaching

Un dels objectius de la Secció de Psicologia Coaching és la promoció de la investigació, l'estudi i la divulgació  de  coneixements  en  l'àmbit  de  la  Psicologia  Coaching.  En  aquest  marc,  ha  convocat  2 edicions  dels  Premis  als  millors  articles  d'investigació  per  a  estudis  inèdits  en  l'àrea  de  la Psicologia Coaching.   

1a edició (2013-2014)

1r premi: “Coaching de desenvolupament personal a Catalunya: anàlisi de la praxi professional”. Autoria: Sergi Montells Lleonart.   

2n premi: “COACH-10: Desarrollo y validación de una escala breve para evaluar la efectividad de los procesos de coaching”. Autoria: Joan Boada Grau, Carme Gil i Ripoll i M.ª Luisa Crespo Sánchez.   

3r premi: “Research Yourself: coaching per a personal predoctoral”. Autoria: Elvira Reche Camba, Mercè Farnés Torras, Maite Duran Fabrés i Carles Bajona Hergueta.   

Menció honorífica: “El entrenamiento de la concentración en golf mediante la psicología-coaching: el caso de P.B. y M.B.”. Autoria: Sergi Torondel Rivera.  

2a edició (2015-2016)

     3r premi: “Coaching educatiu i millora de les competències emocionals”. Autoria: Antoni Giner Tarrida i Gemma Pérez Clemente. 


Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la  Secció de Psicologia Coaching. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España (www.cop.es  ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.