Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Girona


Francisco Molinero i Ruiz

President de la Delegació Territorial de Girona


Francisco Molinero i Ruiz

President de la Delegació Territorial de Girona


Pilar Mateos i Poch

Secretària de la Delegació Territorial de Girona


Àngel Guirado i Serrat

Vocal de la Delegació Territorial de Girona


Susana Mantas i Jiménez

Vocal de la Delegació Territorial de Girona