Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Girona


Àngel Guirado i Serrat

President de la Delegació Territorial de Girona


Susana Mantas i Jiménez

Secretària de la Delegació Territorial de Girona


Pilar Mateos i Poch

Tresorera de la Delegació Territorial de Girona


Esther Mas i Marquès

Vocal de la Delegació Territorial de Girona


Anny Escatllar i Soler

Vocal de la Delegació Territorial de Girona


Marianna Lozano i Soto

Vocal de la Delegació Territorial de Girona