Registre sanitari

1. Habilitació sanitària de professionals

 
 

Preguntes freqüents sobre l'habilitació sanitària

L'habilitació sanitària permet exercir activitats sanitàries dins l’àmbit de competències previstes per a la professió regulada de psicòleg o psicòloga General Sanitari, segons la Ley 33/2011 General de Salud Pública. El tràmit es realitza des del Departament de Salut, que s’encarrega de revisar els expedients complets i notificar les resolucions. Rebre l’aprovació d’habilitació sanitària és equivalent en l’àmbit competencial a la realització del Màster en Psicologia General Sanitària.

No, un psicòleg o psicòloga amb habilitació i un psicòleg o psicòloga que ha realitzat el Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) legalment tenen les mateixes competències.

El requisit principal és poder demostrar una vinculació amb un centre sanitari autoritzat pel Departament de Salut, realitzant tasques relacionades amb la psicologia sanitària, abans de 6 d'octubre de 2014.

També cal demostrar que s’ha finalitzat la llicenciatura/grau en psicologia abans d’aquesta data.

El doctorat, la menció en clínica del grau/llicenciatura o un màster específic en clínica no t’habiliten directament, has de complir la resta de criteris per rebre l’habilitació del Departament de Salut.

Aquest document ha de ser anterior al 6 d'octubre de 2014. Han de presentar un contracte laboral o de serveis i, en el cas de no existir aquest, un escrit en el qual consti:

 • Contractes laborals de centres sanitaris

 • Certificats signats i amb segell dels centres sanitaris, amb:

  • Tasques i funcions realitzades pel col·laborador com a psicòleg sanitari o psicòloga sanitària

  • Data d’inici i de fi de col·laboració professional

  • Dades personals de la persona que acrediti la teva experiència al centre, les teves i el codi de centre sanitari (nom i DNI de la persona responsable del centre, així com les teves com a persona col·laboradora)

  • Tipus de col·laboració (contracte laboral, contracte de pràctiques, contracte de prestació de serveis, acord de col·laboració o voluntariat)

El document a presentar ha d’estar signat digitalment per les dues parts.

Recorda: El Departament de Salut no accepta factures per demostrar la vinculació professional.Realitzar els documents amb la informació correcta i dins de termini no és garantia perquè el Departament de Salut aprovi la teva habilitació sanitària. Revisa el document adjunt en aquest mateix apartat del web per obtenir més informació.

Sí, pots aportar tota l’experiència que consideris i que tinguis abans de l’octubre del 2014 a centres sanitaris (contractes, voluntariats, pràctiques professionals, etc.) específica en psicologia sanitària.

Pots consultar al mateix centre on vas exercir o consultar-ho amb el Departament de Salut, concretament amb la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional.

L’experiència que han de tenir les psicòlogues i els psicòlegs, sempre que sigui anterior a les dates especificades a la normativa, pot ser també:

 • Conveni o contracte de pràctiques

 • Acord de col·laboració

 • Voluntariat

És important que es presentin sempre els següents documents adjunts:

 • El certificat de serveis prestats, que ha d’emplenar des del centre sanitari

 • Document de vincle professional (en cas de no existir contracte), signat per les dues parts.

El Departament de Salut revisa tota la teva documentació i t’informa de la resolució.

El Departament de Salut revisa tota la teva documentació i t’informa de la resolució.

Procediment per tramitar l'habilitació sanitària professional

 
 

Preguntes freqüents sobre el tràmit d'habilitació sanitària

Pas 1

Demana certificats i contractes laborals als centres sanitaris on hagis exercit

Pas 2

Demana el certificat al COPC segons la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia social

Pas 3

Fes el tràmit en línia a través del web del Departament de Salut

Pas 4

Espera la resolució de l'habilitació sanitària


Demana certificats als centres sanitaris amb què vas treballar com a psicòleg o psicòloga sanitari i esbrina si van sol·licitar constar com a centre sanitari al registre abans de l’octubre del 2014. Un cop tinguis aquests documents, pots passar al PAS 2.

Demana al COPC el teu certificat que acredita que reuneixes els criteris establerts en la Llei d’Economia Social. Es pot tramitar per dues vies:

 • A: Necessitarem el teu expedient acadèmic amb menció clínica o un certificat en què s’indiqui tots els crèdits sanitaris cursats.

 • B: Necessitarem el teu títol de màster, en el que s’especifiquin les hores de teoria (més de 400 hores) i les hores de pràctica realitzades en psicologia clínica (més de 100 h).


Nota: En ambdós casos, les formacions han d’haver estat realitzades abans d'octubre de 2014.

Juntament amb la teva formació, hauràs de portar-nos:

No caldrà que vinguis presencialment al Col·legi, ens pots enviar la documentació detallada pel tràmit al correu registresanitari@copc.cat

Si tot és correcte, des del Col·legi et farem arribar el certificat mitjançant un correu electrònic.

Demana el teu certificat d’economia social al COPC, i fes el tràmit en línia amb el Departament de Salut a través del seu web.

Espera la resolució del Departament de Salut. Si requereixen algun document addicional, es posaran en contacte amb tu.

La comunicació oficial de l’habilitació per part del Departament pot trigar aproximadament uns 6 mesos, però es pot allargar en funció de cada expedient.


Quina és l’adreça del Departament de Salut?

Tota la documentació l’hauràs d’adjuntar en el tràmit online a través del Departament de Salut. Certificació de serveis professionals com a psicòleg o psicòloga desenvolupant activitats sanitàries. Departament de Salut (gencat.cat)

Tràmits i documentació

Legislació de referència

 • Prem aquest enllaç per consultar la Legislació de referència relacionada amb l'habilitació sanitària de professionals de la psicologia

2. Autorització de centres i consultes sanitaris

Autorització de consulta sanitària

Tràmits per a la sol·licitud d’autorització de consultes de psicologia clínica o psicologia general sanitària de superfície inferior a 100 m2, al Registre Sanitari de la Generalitat de Catalunya:  

            Consulta el document   Documentació necessària 


Autorització de centre sanitari

Tràmit per a la sol·licitud d'autorització de centres o serveis sanitaris de superfície superior a 100m2

            Més informació


Normativa que regeix els dos tràmits anteriors

Decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i seveis sanitaris i els procedients per la seva autoritació i registre.

            Consulta el DOGC   Informació important sobre la normativa

3. Registre Estatal de Professionals Sanitaris

La posada en marxa del Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS) es va fer efectiva durant el primer trimestre de 2019. Per aquest motiu, el Ministerio de Sanidad ha requerit a tots els col·legis professionals de l’àmbit sanitari que remetin la informació corresponent de les seves persones col·legiades.

En el cas dels professionals de la psicologia, se centren en aquells col·legiats i col·legiades que siguin psicòleg o psicòloga especialista en psicologia clínica (PIR o Reconeixement del Ministeri), psicòleg o psicòloga general sanitari (Màster en Psicologia General Sanitària o el certificat d’habilitació/autorització per a l’exercici de la psicologia sanitària). 

Per tal de facilitar les dades necessitem la col·laboració dels col·legiats i col·legiades, i que emplenin les seves dades al següent enllaç:

            Titulació sanitària

Paral·lelament, cal recordar que el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris, en el seu Article 6, estableix que els centres sanitaris privats (inclosos els unipersonals) inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris (REGCESS) de cada Comunitat Autònoma, estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l'àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres.

Tota la informació sobre com tramitar-ho la trobeu a la pàgina del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Podeu consultar les dades dels centres sanitaris autoritzats a Catalunya en aquest enllaç.

4. Normativa

El servei d'assessorament jurídic del COPC elabora, setmanalment, un buidatge de les informacions publicades als butlletins oficials amb repercussió sobre l'exercici de la psicologia. Setmana a setmana, el COPC fa extensiva la inforamació als  psicòlegs i psicòlogues col·legiats en aquest recull setmanal:  

Recull del BOE/DOGC   
Setembre 2023