PSIARA

El Psiara, la revista digital del COPC
El Psiara és la revista digital del Col·legi Oficial de Psicologia, un espai on recollim reflexió, anàlisi i opinió i la compartim amb totes les persones col·legiades i les no col·legiades que tenen interès en el món de la psicologia.  

El Psiara permet la participació i reflecteix al màxim la realitat de la professió. S’hi publiquen els següents tipus de textos: articles sobre qüestions professionals, articles d’opinió, entrevistes i resums d’activitats.

La revistaté dos formats: el primer, una edició maquetada, en format PDF animat, que s’envia als col·legiats i col·legiades subscrits els mesos de març, juliol i novembre. El segon format és el de pàgina web, espai en què els articles s’actualitzen contínuament, a mesura que les persones col·laboradores els fan arribar al Departament de Comunicació del COPC. Podeu llegir els articles del web del Psiara em aquest enllaç:www.psiaracopc.cat

Qui pot escriure articles al Psiara?


Totes les persones col·legiades al COPC poden escriure articles per ser publicats al Psiara, estiguin o no vinculades a un òrgan, projecte o activitat del Col·legi, a iniciativa personal o en representació d’un equip de treball. També hi pot redactar continguts el Departament de Comunicació del COPC. 

  Criteris d’avaluació per publicar els articles


  Perquè un article es publiqui al Psiara, ha de complir, com a mínim, un d’aquests requisits:  

  • Novetat: aporta alguna reflexió o experiència nova o presenta alguna anàlisi exploratòria o previsora del futur de la psicologia.  

  • Actualitat: fa reflexions o presenta contradiccions, supòsits, objectius de treball o línies d’actuació que regeixen la pràctica dels professionals o que es debaten actualment.  

  • Oportunitat: coincideix amb alguna celebració, commemoració o algun aniversari amb molt de ressò professional o social.  

  • Pràctica professional: ofereix experiències viscudes o mostra resultats obtinguts en programes d’intervenció.  

  • Interdisciplinarietat: reflecteix la feina feta amb altres professionals. Inclou dades epidemiològiques d’interès.  

  • Activitats organitzades per les seccions, grups de treball o delegacions territorials: un membre d’una secció, una comissió, un grup de treball o una delegació territorial que organitza una activitat s’hauria de responsabilitzar de fer-ne arribar el contingut proposar per publicar.

   Els contingut al voltant d’activitats organitzades pel COPC (seccions, grups de treball, comissions, delegacions territorials o seu) compten amb 2 opcions principals per elaborar propostes:

   • Contingut previ a l’activitat, com a crida a la participació i eina de difusió.

   • Contingut post. Un resum de valor que vagi més enllà d’una simple descripció de l’activitat


  Entrevistes

  Per publicar una entrevista al Psiara, cal proposar-ho per escrit al Departament de Comunicació del Col·legi, mitjançant l’adreça de correu comunicacio@copc.cat. Cal incloure en la proposta fotografies de qualitat de la persona entrevistada i de l’entrevista mateixa.  

  Periodicitat 

  Les publicacions del Psiara s’actualitzen contínuament al web de la publicació, el www.psiaracopc.cat , i en format maquetat en l’edició quadrimestral digital de la revista, que es publica en aquesta biblioteca digital els mesos d’abril, juliol i desembre.  

  La decisió de publicar qualsevol text recaurà, finalment, en la Junta de Govern del COPC, que vetlla per la qualitat de la publicació i la coherència dels textos amb les finalitats de la institució col·legial, els seus textos normatius rectors i el seu codi deontològic. 

  Consulta els últims Psiara maquetats

  Psiara

  Juliol 2023

  Psiara

  Març 2023

  Psiara

  Novembre 2022

  Psiara

  Juliol 2022

  Psiara

  Març 2022

  Psiara

  Novembre 2021

  Psiara

  Juliol 2021
   

  Psiara

  Abril 2021

   

  Psiara

  Novembre 2020