Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Tarragona


Eva Llatser i Gaya

Presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona


Ana Gutiérrez i Leal

Secretària de la Delegació Territorial de Tarragona


Gentzane Carbajo i Areitiobiritxinaga

Tresorera de la Delegació Territorial de Tarragona


Paco Díaz i Arévalo

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona


Montserrat Domènech i Auqué

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona


Luis Heredia i Santaella

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona