Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Tarragona


Eva Llatser i Gaya

Presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona


Luis Heredia i Santaella

Secretari de la Delegació Territorial de Tarragona


Montserrat Domènech i Auqué

Tresorera de la Delegació Territorial de Tarragona


Paco Díaz i Arévalo

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona


Raquel Duque i Gómez

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona


Anna Morros i Boronat 

Vocal de la Delegació Territorial de Tarragona