Secció de Psicologia d'Emergències

La Secció de Psicologia d'Emergències neix amb vocació d'aglutinar psicòlegs i psicòlogues interessats en aquest àmbit d'intervenció, que permeti generar, compartir i divulgar coneixements i experiències.


Objectius generals

  • Donar valor afegit i impulsar la figura del psicòleg i psicòloga en l’àmbit de les emergències al voltant del triple eix formació-intervenció-recerca.

Objectius específics

  • Seguir consolidant els grups de treball i donar-los més possibilitat d’oferir formacions.

Composició de la Junta de la Secció

 
Nom Càrrec
Beatriz Pujante Pericàs 
Presidència
Lidia Rius Bataller  Vicepresidència
Sergio Macho García  Secretaria
Maria Dalmau Beltran  Tresoreria
Anna Romeu i Mateu  Vocalia
Betlem Verdaguer Pascual 
Vocalia
Mireia Ortinez Galup
Vocalia
Laura Saez Quintana 
Vocalia
Alex de Llanza Herrera 
Vocalia
Mónica Hurtado Carrasco 
Vocalia
Mireia Muñoz Manzanares 
Vocalia
Andrés Oliveros Soria 
Vocalia

Formacions

La Secció organitza periòdicament jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs i psicòlogues. Podeu consultar la formació de cada trimestre al Programa d'activitats formatives del trimestre.

Materials de la Secció

A la Junta de Govern del dia 25 de gener de 2016 es va aprovar la creació de la Secció de Psicologia d'Emergències. La constitució de la Secció de Psicologia d'Emergències neix d'una inquietud creixent a la societat, i en l'àmbit professional de la salut mental, davant de situacions crítiques, tant d’esdeveniments limitats pel que fa a nombre de persones i col·lectius afectats com de massius. En són exemple accidents, atemptats, sinistres amb múltiples víctimes, homicidis, suïcidis, desastres naturals, etc. Aquests incidents solen tenir un gran impacte en les persones, i en la seva salut, però també repercuteixen profundament sobre la societat, i generen en ocasions una gran alarma social.

Hi ha una demanda emergent de la intervenció especialitzada en l’àmbit psicològic davant d’aquests incidents. La Secció de Psicologia d'Emergències pretén donar resposta a moltes de les necessitats que es plantegen en aquest àmbit professional.

La Secció neix amb vocació d'aglutinar professionals de la psicologia interessats en aquest àmbit d'intervenció, que permeti generar, compartir i divulgar coneixements i experiències.Materials elaborats per la Secció:Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la Secció de Psicologia d'Emergències. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España  ( www.cop.es  ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.