Secció de Psicologia de l’Educació 

La Secció de Psicologia de l'Educació està formada per col·legiats i col·legiades que, participant de forma activa en el Col·legi, pretenen acostar-lo a les necessitats i inquietuds que es puguin plantejar els membres de la Secció i que els poden afectar, així com promoure al mateix Col·legi diverses activitats útils i d'interès que facilitin l'exercici professional i ajudin a reforçar les funcions del Col·legi i de la Secció.
 
Quan parlem d'educació, a més de referir-nos a l'àmbit escolar, que és, per descomptat, una qüestió central, també ens referim a altres camps de l'educació com, per exemple, l'educació per a la salut, la formació ocupacional, l'educació social, la transició del món educatiu al món laboral, etc.

Objectius generals

 • Participar i assessorar en entitats públiques i privades sobre la millora del procés educatiu.

 • Incorporar eines i metodologies innovadores que dinamitzin els processos d’aprenentatge.

 • Oferir formació especialitzada i actualitzada a professionals de l’àmbit educatiu i vetllar pel reconeixement i desenvolupament del rol del psicòleg o psicòloga educatiu.

Objectius específics

 • Visibilitzar la psicologia de l’educació en l’àmbit social.

 • Participar i assessorar a entitats públiques i privades sobre la millora del procés educatiu. 

 • Incorporar eines i metodologies innovadores.

 • Oferir formació especialitzada i actualitzada a professionals de l’àmbit educatiu.

 • Vetllar pel reconeixement i desenvolupament del rol del psicòleg o psicòloga educatiu.

 • Continuar amb la formació a professionals de la comunitat educativa: psicòlegs i psicòlogues de l’educació i docents, donant eines que facilitin la seva tasca tutorial.

 • Fomentar la recerca en temàtiques d’intervenció psicoeducativa, (materials pràctics per avaluació i programació).

 • Fer difusió de programes innovadors en psicologia de l’educació.

 • Donar una visió sistemàtica de la intervenció psicoeducativa.

Composició de la Junta de la Secció

 
Nom Càrrec
Olga Piazuelo Ferrer 
Presidència
Mònica Cortés Andreu  Secretaria
Carme Civit Ruiz
Tresoreria
Andrés González Bellido 
Vocalia
Leopold Carreras Truñó 
Vocalia
Vanessa Rodríguez Contreras 
Vocalia
Flavio Castiglione Méndez 
Vocalia
S’atendran consultes genèriques sobre exercici professional, propostes de grups de treball, propostes d’activitats formatives i suggeriments. Contacte: seccioeducacio@copc.cat  

Formacions

La Secció organitza periòdicament jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs i psicòlogues. La formació de la Secció de Psicologia Educativa es pot consultar prement els següents enllaços:

Formacions de la Secció amb inscripció oberta    Formacions de la Secció al canal de Youtube

Sol·licita una supervisió

 Requisits per accedir a les supervisions

 • Tenir menys de 10 anys de col·legiació

 • Formació especialitzada reglada en psicologia educativa 

 • Formar part de la Secció de Psicologia de l'Educació del COPC

Funcionament servei

S’ha de fer la sol·licitud a través d’aquest botó 

Sol·licitar supervisió 

 • Si la persona interessada compleix els requisits, es farà arribar les seves dades de contacte al supervisor o supervisora, qui té el compromís de contactar amb la persona interessada abans de quinze dies. 

 • Si la persona interessada no compleix els requisits, el COPC i/o la Secció de Psicologia de l'Educació es compromet a fer un breu retorn de les raons per les quals no pot accedir a les supervisions. Alhora, en aquest cas d’incompliment dels criteris, s’oferirà el contacte dels supervisors i supervisores per poder cobrir la necessitat de manera externa, essent en aquest cas el mateix supervisor qui fixarà les condicions de la supervisió i els honoraris fixats. 


Acceptacions de la persona supervisada

 • Sol·licitar una supervisió específica i amb dubtes concrets amb caràcter integral (tècnic i metodològic), i poder derivar dubtes a la Comissió Deontològica en cas que calgui el seu criteri. 

 • Abonar els honoraris, per als quals s’estableix un límit de cinc sessions de supervisió bonificada per a cada persona supervisora. En cas de voler continuar amb tarifa institucional cal canviar de supervisor o supervisora, o es pot renegociar la nova tarifa entre les parts una vegada s’hagi superat el límit recomanat per la Secció. Els honoraris els paga la persona supervisada directament a la persona supervisora, el Col·legi no intervé en cap tràmit econòmic entre les parts. 

 • Rebre un qüestionari final de satisfacció/seguiment amb finalitat de millorar la qualitat del servei i d’obtenir dades generals de funcionament. 

Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la Secció de Psicologia de l’Educació. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España  ( www.cop.es  ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.