GT Altes capacitats (GTAC)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Altes capacitats (GTAC)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MÒNICA CORTÉS ANDREU Coordinador/a
Objectius
  • L'objectiu del GTAC és facilitar la trobada i la col·laboració de persones psicòlogues, pedagogues i psicopedagogues especialitzades en altes capacitats intel·lectuals, coordinant esforços per assolir el reconeixement i la intervenció en aquest col·lectiu. 

  • El GTAC es situa com a grup de referència professional en la divulgació d'informació i orientació especialitzada per a persones psicòlogues, pedagogues i psicopedagogues, mestres i famílies, cercant com a finalitat última l'òptim abordatge de les necessitats personals i educatives de les persones amb altes capacitats. 

  • D'altra banda, des del GTAC s'impulsa la coordinació d'esforços amb entitats implicades en l'atenció a les altes capacitats (com el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya o les facultats de psicologia i pedagogia) per promoure la definició d'un marc legal al voltant de les altes capacitats i la implantació de recursos formatius especialitzats en altes capacitats.