Comitè ePsicologia 

Definició

La Comissió Sènior,a partir d’ara Comissió,és una unitat funcional amb l’objecte d’impulsar l’activitat col·legial i el desenvolupament de la professió en tots aquells àmbits específics i transversals del col·lectiu sènior de col·legiats i col·legiades del COPC. El Comitè d'ePsicologia o psicologia digital del COPC és un grup de treball sobre el bon ús, límits i oportunitats, de la tecnologia a la pràctica professional de la psicologia constituït el març de 2022.

Funcions

La psicologia com a professió ha de disposar d’un espai no només de reflexió sobre els usos, límits i possibilitats de les tecnologies, sinó un espai que marqui, recomani i obri camí sobre el bon ús de les tecnologies en el camp de la psicologia.

La principal finalitat d’aquest grup de persones expertes serà afavorir el coneixement de les necessitats tecnològiques dels psicòlegs i psicòlogues, no només aplicades a l’entorn clínic, per la qual cosa tindrà en compte les necessitats específiques de les diferents seccions del COPC. Seran també finalitats d’aquest grup millorar l’intercanvi de coneixement amb d’altres professionals, ciutadania i institucions que puguin estar implicats en un nou model de relació entre professionals i pacients.


Objectius

 • Desenvolupar un marc teòric per l’estudi i la pràctica de l’epsicologia (psicologia digital)

 • Sensibilitzar, afavorir i potenciar l’ús professional de la tecnologia

 • Esdevenir un espai de referència sobre l’impacte de l’ús de les tecnologies en la professió

 • Valorar les necessitats reals dels col·legiats i col·legiades en relació amb les tecnologies

 • Detectar, organitzar i programar la formació específica en l’alfabetització digital dels col·legiats i col·legiades

 • Potenciar la transferència de coneixement en l’ús de TIC

 • Proposar i dinamitzar la realització d’investigacions relacionades amb les TIC

 • Potenciar l’intercanvi amb d’altres professionals

 • Revisar i/o redactar un Codi deontològic de la intervenció psicològica a distància

 • Organització de jornades


Composició de la junta 

Nom  
Antoni Baena (coordinació) UOC
Mònica Algueró  Junta de Govern COPC
Ivan Alsina UVIC
Manuel Armayones  UOC
Héctor Fuster 
ENTI-UB
Yolanda García 
COPC
Eulàlia Hernández 
UOC
M. Fernanda de la Torre 
COPC

Contacte

Correu electrònic

comite_epsicologia@copc.cat

  Reglament de la Comissió Sènior