Serveis i avantatges 
Societats professionals

   Les societats professionals (SP) registrades al COPC disposen de serveis i avantatges exclusius i específics per al desenvolupament de la seva activitat professional.

    Facturació de formacions per a empresa

    Es pot sol·licitar una factura relativa a la realització d’una activitat formativa per part d’un o més membres de la societat professional a nom de l’SP per tal de poder desgravar-la. En aquest enllaç s’informa del procediment a seguir. 


    Consultes d’assessoria fiscal i jurídica

    Qualsevol membre de l’SP, sigui o no persona col·legiada al COPC, pot realitzar consultes relatives a la societat o a l’exercici de la psicologia accedint, iniciant sessió amb el perfil de l’SP, en aquest enllaç per a l'assessoria jurídica i aquest enllaç per a l'assessoria fiscal.


    Serveis de la Biblioteca

    Amb el perfil de la societat professional es permet sol·licitar el préstec de tests i llibres, així com l’accés a les bases de dades de bibliografies (articles i llibres electrònics). En els casos que es realitzi un préstec d’un test amb cost amb el perfil de la societat, es generarà la factura a nom de l’SP. Per més informació sobre aquest servei pots consultar el catàleg de la biblioteca al següent enllaç.


    Servei de protecció de dades

    La societat professional disposa d’un servei de consultes i assessorament en matèria de protecció de dades amb telèfon gratuït. Es pot trobar més informació al respecte a protecció de dades

    Preu especial per estar registrat al COPC en cas de contractar el servei d’adequació a l’RGPD.


    Pòlissa de ciberassegurança

    El COPC posa a disposició de les societats professional la possibilitat de contractació d’una assegurança que cobreix despeses de defensa, sancions, multes derivades d'estàndards de seguretat PCI, fiances, costos i despeses, pèrdues de protecció de dades, pèrdues per interrupció de negoci, pèrdues per extorsions cibernètiques, etc. amb un preu especialment negociat. Hi ha la informació més completa al següent enllaç


    Pòlissa de responsabilitat civil professional per a societats professionals registrades al COPC

    A partir de juny de 2023 entra en funcionament el servei d’assegurança de responsabilitat civil professional subvencionada per a societats professionals registrades al COPC. 

    Les principals característiques de l’assegurança són:

    • Cobreix la responsabilitat civil enfront de reclamacions de tercers, en l’exercici de l’activitat professional de la psicologia en societats professionals situades a Catalunya. 

    • Les reclamacions de deutes o indemnitzacions que es derivin dels actes professionals seran respostes solidàriament per la societat professional i el professional que hagi actuat. 

    • La llei actual estableix de manera explícita que s’ha de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per a societats professionals, a més de la pròpia de cada professional.

    • El preu de la pòlissa dependrà de les cobertures que contracti i de la facturació de la societat, i l’import subvencionat en tots els casos serà de 34,68 € *.

    Les opcions subvencionades l’assegurança de responsabilitat civil professional per a societats professionals són:

           


    En cas que una societat professional vulgui beneficiar-se d’aquest avantatge, la persona administradora ha de contactar amb Broker’s88 enviant un correu a produccion@brokers88.es  especificant l’opció triada i la facturació prevista.

    En cas de tenir la pòlissa ja contractada amb Broker’s88, es podrà acollir a aquestes noves condicions en el moment de la renovació anual de la pòlissa, avisant sempre amb un mínim d’antelació d’un mes en la renovació de la mateixa, enviant un correu a produccion@brokers88.es especificant l’opció triada, i la facturació prevista.

    * IMPORTANT: En el cas de fer la renovació amb la nova pòlissa i passats 3 mesos del pagament, la societat professional rebrà un abonament de 34,68 € corresponent a l’avantatge que ofereix el COPC a totes les SP.