Precol·legiació en línia

Com precol·legiar-se

Sol·licitud de precol·legiació en línia


Si  estàs registrat  al web del COPC i comptes amb un usuari pots accedir al formulari de sol·licitud seguint aquest enllaç.

Iniciar tràmit


S
i no estàs registrat al web del COPC, pots realitzar el registre i accedir al formulari de sol·licitud seguint aquest enllaç.

Iniciar tràmit

L'única via per sol·licitar l'alta precol·legial és mitjançat formulari web de Precol·legiació en linia. No s'acceptaran precol·legiacions de forma presencial.
  

Documentació requerida, avantatges i quota


Els precol·legiats i precol·legiades no poden exercir la professió de la psicologia fora de l'àmbit de les pràctiques laborals. 

Poden precol·legiar-se estudiants de tercer i quart curs del grau en psicologia (o que hagin superat més del 50% dels crèdits del grau) i els estudiants que cursin el seu primer Màster o Postgrau a qualsevol universitat espanyola, sempre i quan s’hagi iniciat dins el període d’un any des de l’obtenció del títol de Grau.

També tindran dret a precol·legiar-se els graduats que estiguin preparant l’examen d’accés a places PIR, sempre i quan puguin acreditar aquesta condició de manera fefaent i sol·licitin la precol·legiació dins el període d’un any des de l’obtenció del títol de Grau. 


Documentació necessària per a la precol·legiació

 1. Els estudiants de 3er i 4rt del Grau de Psicologia han de presentar la matrícula universitària.
  Els estudiants de Màster o Postgrau universitari han de presentar el títol o resguard substitutori del títol i la matrícula del Màster o Postgrau.
  Els estudiants que estiguin preparant l’examen d’accés a places PIR han de presentar el títol o resguard substitutori del títol i la matrícula acadèmica.
 2. Fotografia (mida carnet)
 3. DNI (2 cares) /NIE / Passaport andorrà (en vigor)

Quota precol·legial

Quota anual: 30 €

Les quotes (fins a un màxim de 52.07€) es bonificaran de les quotes inicials en el moment de la col·legiació i sempre i quan aquesta es produeixi dins els 6 mesos següents a l'acabament dels estudis.

El temps de la precol·legiació durant els estudis de màster i preparació de l’examen d’acces al PIR té un límit establert d’un màxim de 3 anys. Transcorreguts aquests 3 anys, hauran de col·legiar-se per seguir gaudint dels serveis col·legials i disposaran d’un màxim de 6 mesos per a beneficiar-se de la bonificació en la col·legiació.

En el cas dels precol·legiats i precol·legiades que passin directament a col·legiar-se un cop finalitzats els estudis, es beneficiaran de l’alta i primer semestre amb bonificació júnior, tot i que faci més de 2 anys que hagin finalitzat els estudis de grau.


Pel fet d’estar precol·legiat o precol·legiada podràs gaudir dels següents serveis:

 • Preu especial en les activitats formatives.

 • Assegurança de responsabilitat civil (13€/any, no inclosos en la quota anual).

 • Accés a la formació d'assessorament fiscal i d'inici d'activitat professional.

 • Accés i consulta a la Biblioteca del COPC (exclòs el servei de préstec de tests).

 • Beneficis derivats de la signatura de convenis amb d’altres entitats.

 • Ocupació – Psicofeina: Orientació laboral i borsa de treball (pràctiques).

 • Assessorament professional i orientacions individuals per ajudar-te a construir el teu full de ruta i perfil professional. 

 • Carnet precol·legial digital.