Psicòlegs i psicòlogues acreditats per realitzar
proves psicotècniques d’ús d’armes de foc

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya mantenen un marc de col·laboració per tal de garantir la qualificació dels psicòlegs i psicòlogues col·legiats que efectuen proves psicomètriques que avaluen l’aptitud dels membres dels cossos de seguretat públics per usar armes de foc.

El COPC -en col·laboració amb l’ISPC- ha instituït una capacitació específica integrada en el seu sistema d’acreditacions per garantir la qualificació dels psicòlegs i psicòlogues que realitzen les proves psicomètriques d’ús d’armes de foc, així com a les persones que volen accedir o promocionar en els cossos de policies locals.

Anteriorment, els psicòlegs i psicòlogues que havien superat el curs específic que el COPC va organitzar els anys 2010 i 2016 conformen el Llistat de professionals de la psicologia acreditats pel COPC per a la realització de proves psicotècniques d’ús d’armes de foc i accés i promoció de policies locals de Catalunya i per tant ja disposaven del Diploma acreditatiu de capacitació en avaluació per a la tinença d'armes de foc i processos selectius en cossos de seguretat i eren els professionals proposats pel COPC per ser contractats pels ajuntaments que convoquen places per a policia local.

Actualment, els ajuntaments que vulguin fer efectiva una contractació, poden contactar directament amb el psicòleg o psicòloga col·legiat del llistat a través del directori professional públic del COPC (a l'apartat "Acreditacions", seleccioneu el filtre Diploma acreditatiu de capacitació en avaluació per a la tinença d'armes de foc i processos selectius en cossos de seguretat). El psicòleg o psicòloga escollit assumirà la gestió del pressupost, el tarifari, la documentació necessària i la facturació de manera particular.

Per a qualsevol informació addicional que necessiteu sol·licitar, el COPC us posa a disposició el correu electrònic acreditacions@copc.cat i el telèfon 932 478 650.