Biblioteca i centre de documentació

Les biblioteques del COPC estan a disposició de les persones col·legiades i precol·legiades, per tal de facilitar el coneixement, la recerca i la difusió de la informació sobre psicologia i disciplines relacionades, així com contribuir al desenvolupament professional.
En compliment de la seva missió de biblioteques especialitzades, són privades i gestionades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i reservada a les persones col·legiades i precol·legiades amb algunes limitacions. 
Això no obstant, per una decisió de la Junta de Govern, també és oberta al públic general amb algunes limitacions.

Catàleg de la biblioteca

El fons documental en format físic està integrat en el Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC) i es pot consultar a través del catàleg en línia.

Llibres electrònics

Les biblioteques del COPC posen a la teva disposició un servei de préstec de llibres electrònics gràcies a la plataforma OdiloTK i a Ebook Central. 

Bases de dades

R ecursos per cercar bibliografia (articles, tesis doctorals, guies clíniques etc.)

Serveis, recursos i fons documental

Informació sobre tots el que ofereix la biblioteca del COPC

Normativa

Normativa de préstec, d'ús, de consulta del fons