Comissió de Psicoanàlisi

Definició

La Comissió de Psicoanàlisi del COPC és un espai d’intercanvi de reflexions i experiències al COPC constituït al febrer del 2019.

Inscriu-te a la Comissió 
"Objecte-trobat" titulat: L'Inconscient. Col.lecció SELF. Autor: Guillem Viladot 


Activitats de la comissióFuncions

La Comissió de Psicoanàlisi és una unitat funcional que té l’objecte d’impulsar l’activitat col·legial i el desenvolupament de la professió en tots aquells àmbits específics d’intervenció de la qual es dota el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i en el marc de llur línia de treball i orientació teòrica.


Objectius

 • Oferir un espai de trobada i d’intercanvi per orientació/línia de treball.

 • Potenciar el desenvolupament científic, tècnic i professional dels col·legiats i col·legiades adscrits mitjançant l’organització d’activitats d’intercanvi científic i professional (congressos, jornades...).

 • Promoure la cooperació, l’intercanvi d’informació i d’experiència professional entre els seus membres, estimulant la cooperació amb altres òrgans de COPC.

 • Vetllar per l’exercici competent de la professió en l’àmbit que li és propi, i per una pràctica de la professió d’acord amb els Estatuts i el Codi Deontològic del COPC.

 • Propiciar la projecció pública de la professió en l’àmbit propi de la Comissió, promovent iniciatives que contribueixin a clarificar, millorar i potenciar la investigació i formació en el seu àmbit.


Composició


Nom Càrrec
Regina Bayo-Borràs Falcón
Presidenta
Mercè Collell Badia
Vicepresidenta
Joana Hernández Ramírez
Secretària
Ana Molinaro Maturano
Vocal
Jesús Gracia Alfranca
Vocal
Mª Luisa Ara Comín Vocal

Els membres de la Comissió de Psicoanàlisi ho són en nom propi, no com a representants d'associacions o entitats.

Els psicòlegs i psicòlogues col·legiats amb o sense formació psicoanalítica, membres d’altres seccions del COPC que estiguin interessats a formar part de la Comissió poden descarregar en aquest enllaç la fitxa d'inscripció.

Correu electrònic de contacte: comissiopsicoanalisi@copc.cat


Informació destacada

Jornada de la Comissió de Psicoanàlisi Noves formes de malestar en la cultura. Sobre la banalització de la sexualitat i la violència. 22 d'octubre de 2022
Descarrega el díptic en català
Descarrega el díptic en castellà

ACTIVITATS REALITZADES
2019
 • El 28 de maig. TAULA RODONA: Fugir és el més bell que teníem. Segons el llibre de la Marta Marín Domine.

 • El 8 de novembre vam rebre a Barcelona al Dr. Antonio Pombo, que va impartir una conferència "Violència i salut mental en la infància i l'adolescència".

 • El 22 de novembre. Taula Rodona: Els trastorns d'aprenentatge, una perspectiva des del desig i el vincle. Amb l'Anna Tàpies i la Joana Hernández. Acte en col·laboració amb el Grup de Treball Psicoanàlisi i Societat.

 • El 30 de novembre visita a la Fundació Guillem Viladot d'Agramunt. Visita realitzada per conèixer l'obra completa de l'escultor i escriptor.

2020
 • Els 8, 15, 22 de juny. Taller de casos: Intervenció en la situació de la crisi actual. A càrrec de Regina Bayo-Borràs i Carmen Ferrer. 

 • El 16 de novembre. Conferència: "El Psicoanálisis, la Filosofía y el puente de Avignon". A càrrec del filòsof i psicoanalista Alfonso Herrera. 

2021
 • El 22 de gener de 2021 va tenir lloc l'Homenatge a María Luisa Siquier. Homenatge a María Luisa Siquier en reconeixement de la seva tasca com a psicoanalista,

 • El 26 de febrer de 2021. Conferència: "Comprensió psicoanalítica de la sexualitat i el gènere del segle XXI." A càrrec de Glòria Callicó, Mª Jesús Larrauri, Imma Miró i Esther Palerm.Psicoanalistes formades a la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (S.E.P.- I.P.A.)

 • El 19 de març de 2021. Conferència:"Psicoanàlisii neurociències en el context actual". A càrrec d'Àngels Codosero.

2022
 • 18 de febrer de  2022. Identitat sexogenèrica, Marta Areny

 • 17 de març de 2022. Experiència terapèutica amb adolescents marginals, La construcció subjectiva de la violència: Voces de un lugar imposible, Diana Rangel i Montserrat Rodríguez

 • 21 d'abril de 2022. Homenatge a Ignasi Sala: Poesia, Filosofia, Psicoanàlisi. Punts de trobada. Raimon Pérez, Victor Sunyol i Miquel Bassols

 • 1 de juliol de 2022. Visita a l’exposició Francesc Tosquelles. 

 • 22 d'octubre de 2022. Homenatge a Néstor Braunstein

 • 4 de novembre de 2022. Visita a l’exposició Cervells, al CCCB

 • 25 de desembre de 2022. Por qué vemos dinosaurios en las nubes. De las sensaciones a los modelos organizadores del pensamiento G. Sastre i M. Moreno

2023
 • 13 de gener de 2023. Conferència-diàleg ‘Invulnerables e invertebrados’ Regina Bayo-Borràs amb Lola López Mondéjar, autora del llibre 

 • 24 de gener de 2023. Presentació del llibre ‘Frida Kahlo. La creación de un cuerpo roto’ Diàleg entre Mercè Collell i l’autor Iñaki Márquez

 • 27 de gener de 2023. Supervisió psicoanalítica, Regina Bayo-Borràs

 • 4 de març de 2023. Por una clínica sin diagnostico, Dr. Fernando Colina

 
 

Vídeo presentació de la Comissió

Text homenatge a M.Luisa Siquier-  22/01/2021

I Jornada de la Comissió de Psicoanàlisi

Reglament Psicoanàlisi