Memòria anual

El COPC ha d'elaborar i trametre a la Generalitat una memòria anual de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i les baixes produïdes i de les altres dades d'interès general que es desprenen del funcionament i de l'actuació d'aquest Col·legi

Memòria de 2021

Consulta la versió web  i fes clic en aquells aspectes que més t'interessen i sobre els quals vols més detall.
 
 
web de resum de l'activitat de 2021

D'altra banda, si vols consultar tota la informació exhaustiva, fes clic a les versions completes de la memòria d'activitat del COPC.