Activitats destacades de la
Delegació Territorial de Girona

Delegació Territorial de Girona   |   Activitats destacades

La Delegació Territorial de Girona organitza activitats per promoure el paper de la psicologia i la professió a la província de Girona, algunes de les quals es programen a iniciativa de la Junta Rectora.

Les principals activitats que dissenya la Delegació són formatives, però també organitza activitats de caire social i lúdic.