Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Lleida


Jaume L. Celma i Merola

President de la Delegació Territorial de Lleida


Oscar Castán i Miró

Secretari de la Delegació Territorial de Lleida


Ana M. Cuñat i Solà

Tresorera de la Delegació Territorial de Lleida


Gemma Gallart i Batalla

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida


Antonio Alcantara i Tadeo

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida