Junta Rectora de la
Delegació Territorial de Lleida


Jaume L. Celma i Merola

President de la Delegació Territorial de Lleida


Antonio Alcantara i Tadeo

Secretari de la Delegació Territorial de Lleida


Thelma Hernando i Mallien

Tresorera de la Delegació Territorial de Lleida


Núria Vita i Barrull

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida


Olga Gelonch i Rosinach

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida


Jorge Moya i Higueras

Vocal de la Delegació Territorial de Lleida