Bases de dades

Les biblioteques del COPC t’ofereixen diverses subscripcions a bases de dades amb diferents continguts per cercar bibliografia, consultar revistes a text complet o visualitzar vídeos sobre teràpies. També hi trobaràs eines per gestionar referències bibliogràfiques

ProQuest

Consulta el tutorial d'ús de ProQuest.

Cal iniciar sessió web com a persona col·legiada i clicar damunt la imatge

Psicodoc

Consulta el tutorial d'ús de Psicodoc.

Cal iniciar sessió web com a persona col·legiada i clicar damunt la imatge

RefWorks

Consulta el tutorial d'ús de Refworks.


Alexander Street

Consulta la col·lecció Counseling and Therapy in Video, d'Alexander Street

Per poder visualitzar correctament els vídeos tutorials és necessari tenir instal·lat WebEx. Consulta’n el manual d'instal·lació.  
Et presentem un recull de bases de dades que et poden ser útils com a recursos a l’hora de realitzar cerques de bibliografia (articles, tesis doctorals, comunicacions de congressos, materials docents, guies clíniques etc.) en accés obert o que la Biblioteca té subscrites.

1FINDR

Contingut: És una plataforma de descobriment inclusiva, l’objectiu de la qual és indexar articles de totes les revistes, en tots els camps d’investigació, en tots els idiomes i tot el món. Pretén convertir-se en el més gran i complet sistema d’indexació basat en contingut buidat per experts i expertes.
Tipus d’accés: obert

BASE

Contingut: És un dels motors de cerca més potents, sobretot pel que fa als recursos acadèmics en accés obert. Es poden descarregar un màxim del 60% dels documents indexats.
Tipus d’accés: obert

BIBLIOPSIQUIS

Contingut: Repositori de Psiquiatria.com de documents electrònics, creada amb l'objectiu d'albergar i gestionar documentació digital sobre psiquiatria, psicologia i disciplines afins.
Tipus d'accés: obert (cal registrar-se)

CORE

Contingut: Facilita l’accés gratuït i sense límit per a la investigació a articles en accés obert.
Tipus d'accés: obert

COUNSELING AND THERAPY IN VIDEO 

Contingut: Col·lecció de vídeos de sessions de teràpia reals pertanyents a la base de dades d'Alexander Street.
Tipus d'accés: Àrea Privada/PC de la Biblioteca

DIALNET 

Contingut: Portal de difusió de la producció científica hispana en ciències humanes i socials, creada per la Universidad de la Rioja.
Tipus d'accés: obert


DIPÒSIT DIGITAL de la UAB 

Contingut: És el repositori institucional de la Universitat de Barcelona, que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i altres membres de la comunitat universitària.
Tipus d'accés: obert

DOAJ (Directori Open Acces Journal)

Contingut: Directori en línia que indexa i ofereix accés a articles de revistes electròniques.
Tipus d'accés: obert

EBOOK CENTRAL 

Contingut: Base de dades de llibres electrònics a text complet.
Tipus d'accés: Àrea Privada/PC de la Biblioteca

EUROPE PMC

Contingut: Repositori que ofereix accés a articles, llibres, patents i guies clíniques sobre ciències de la vida a tot el món.
Tipus d'accés: obert

FIGSHARE 

Contingut: Repositori on els usuaris i usuàries poden posar a disposició tots els resultats d’investigació per tal de compartir, citar i descobrir, emmagatzemats sota la Llicència Creative Commons.
Tipus d'accés: obert

GOOGLE ACADÈMIC

Contingut: Buscador de Google especialitzat en articles de revistes científiques, enfocat al món acadèmic. Conté un ampli conjunt de treballs d'investigació científica de diferents disciplines i en diferents formats de publicació.
Tipus d'accés: obert

METAPSY

Contingut: Base de dades que inclou estudis aleatoris i controlats de qualitat científica, que han avaluat l'eficàcia de diferents tractaments psicològics per a la depressió (teràpia cognitivo-conductual,  de resolució de conflictes, de tercera generació, d'activació conductual, etc.) per a diferents grups de pacients i que s'han publicat posteriorment a revistes.
Tipus d'accés: obert

MINDBANK

Contingut: Plataforma creada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i que conté recursos sobre salut mental, abús de substàncies, discapacitat, salut general, drets humans i desenvolupament. La finalitat d'aquesta plataforma, emmarcada dins la iniciativa QualityRights de l’OMS, és crear un espai d'accés global, que faciliti el diàleg, la promoció i la investigació en salut mental, per tal de garantir els serveis d'alta qualitat que millorin l'atenció i la promoció dels drets humans.
Tipus d'accés: obert

OpenAIRE

Contingut: Té com a objectiu el suport a la implementació d’accés obert a Europa i posar a disposició de tothom la producció d’investigació finançada amb fons europeus.
Tipus d'accés: obert

PAPERITY

Contingut: Inclou literatura en accés obert, en relació a treballs sobre ciències, tecnologia i medicina fins a ciències socials.
Tipus d’accés: obert

PROQUEST PSYCHOLOGY JOURNALS

Contingut: Base de dades que ofereix accés a les principals revistes de l'àmbit de la psicologia clínica, cognitiva, del desenvolupament, experimental, industrial, de la personalitat, fisiològica, psicobiològica, psicomètrica i la psicologia social amb cobertura internacional. Inclou, a més, tesis doctorals a text complet.
Tipus d'accés: Àrea Privada/PC de la Biblioteca.

PSICODOC

Contingut: Base de dades amb articles, comunicacions de congressos, ponències i capítols de llibres especialitzats en psicologia i ciències afins, amb cobertura geogràfica corresponent a Espanya i Amèrica Llatina. Ofereix textos en català, castellà, anglès i portuguès.
Tipus d'accés: Àrea Privada/PC de la Biblioteca

PUBPSYCH

Contingut: Ampli recurs d'informació sobre psicologia amb enfocament europeu, que promou l'accés obert a la informació i proporciona una alta cobertura internacional. Conté una extensa col·lecció d'articles, llibres, capítols de llibres, tesis i tests psicològics dels productors d'informació científica europeus i nord americans. L'accés és gratuït, amb la darrera tecnologia pel que fa a motors de cerca en quatre idiomes: anglès, francès, espanyol i alemany.
Tipus d'accés: obert

PSYKE

Contingut: Base de dades formada per les revistes espanyoles de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.
Tipus d'accés: obert

RECOLECTA

Contingut: Recol·lecta o Recol·lector de Ciència Oberta és una plataforma que agrupa tots els repositoris científics nacionals i que proveeix de serveis als gestors de repositoris, als investigadors i als agents implicats en l'elaboració de polítiques. Neix fruit de la col·laboració, des de 2007, entre La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN) de la CRUE amb l'objectiu de crear una infraestructura nacional de repositoris científics d'accés obert. Permet buscar entre un total de 1.260.000 documents provinents de 127 recursos.
Tipus d’accés: obert

REDALYC 

Contingut: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Tipus d'accés: obert
 

RIBERDIS

Contingut: Repositori sobre discapacitat, d'accés lliure, que té per finalitat recopilar i difondre la producció científica que es produeix a Iberoamèrica sobre discapacitat en format digital.
Tipus d'accés: Àrea Privada/PC de la Biblioteca
 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online)

Contingut: Biblioteca virtual formada per la col·lecció de revistes electròniques de ciències de la salut seleccionades d'acord amb uns criteris preestablerts. El projecte SCIELO pretén contribuir al desenvolupament de la investigació, augmentant la difusió de la producció científica nacional, millorant i ampliant els mitjans de publicació i avaluació.
Tipus d'accés: obert
 

SCIENTIA

Contingut: Plataforma digital d'accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis a les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya. El repositori té voluntat de promoure l'accés lliure, permanent i gratuït als recursos derivats de la producció científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d'autor.
Tipus d'accés: obert
 

UNPAYWALL

Contingut: És una base de dades en obert que conté articles acadèmics gratuïts.
Tipus d'accés: obert