Assessoria fiscal 

El servei d'assessoria fiscal del Col·legi és un servei gratuït gràcies al qual els col·legiats i col·legiades poden obtenir assessorament sobre les obligacions fiscals que regeixen la professió de la psicologia.
Alguns àmbits sobre els quals es pot rebre assessorament són:.

Fiscalitat

 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 • Declaracions censals a l'Agència Tributària

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Impost sobre societats

 • Requeriments de l'Agència Tributària

 • Altres obligacions fiscal

Societats

 • Societats anònimes 

 • Societats limitades 

 • Societats civils privades

 • Societats cooperatives

L’assessor fiscal del COPC atén les teves consultes en quatre modalitats:

1. Modalitat consulta escrita


Envia la teva consulta

Tot i demanar una cita amb dia/hora es tracta d'una consulta en línia que serà atesa en el termini màxim de 72 h laborables. 

Recomanem seleccionar la primera cita disponible.

2. Modalitat per videoconferència


Reserva la teva cita

Horari habitual:
Dimarts de 10 a 11:30 h

Els horaris poden canviar durant la jornada intensiva

3. Modalitat telefònica



Reserva la teva cita

Horari habitual:
Dilluns de 15 a 17 h i dimarts d'11:30 a 13 h

Els horaris poden canviar durant la jornada intensiva

4. Modalitat presencial (disponible només a Barcelona)
 

Reserva la teva cita

Horari habitual:
Dimarts de 9 a 10 h 

Els horaris poden canviar durant la jornada intensiva


Seminari Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals per professionals autònoms

Mensualment, a més, l’assessor efectua el seminari Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals per professionals autònoms, una sessió informativa d’inici d’activitat professional en què detalla les obligacions formals i els tràmits que cal efectuar per a donar-se d'alta com a professional autònom de la psicologia.

Pots consultar les sessions previstes pels propers mesos i realitzar la inscripció seguint aquest enllaç.