Secció Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat 

La Secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat és una unitat funcional que està formada per professionals col·legiats i col·legiades que tenen l’interès de participar activament i millorar l'exercici de la nostra professió en tot allò relacionat amb la seguretat en general i amb la seguretat viària.

Objectius generals

  • Potenciar el desenvolupament científic, tècnic i professional del psicòleg i psicòloga en l’àmbit de la mobilitat i de la seguretat.

  • Promoure, valorar i vetllar per a un exercici de la professió competent i rigorós.

  • Revaloritzar la professió afavorint el coneixement i l’especialització en les diferents àrees de treball (centres de reconeixement, mobilitat i transport, avaluacions de professionals de seguretat, seguretat viària, etc.).

Objectius específics

  • Crear el Grup de treball de Psicologia aeronàutica.
    Seguir oferint formació específica en l’àmbit de la psicologia de la mobilitat i de la seguretat.

  • Apropar la figura del professional de la psicologia als mitjans de comunicació amb la finalitat que la societat associï la nostra professió a la seguretat.

  • Augmentar la nostra presència en les institucions en les reunions sobre seguretat.

  • Millorar els canals de difusió de les activitats de la secció per als col·legiats i col·legiades i altres professionals de l’àrea.

Composició de la Junta de la Secció

 
Nom Càrrec
Sebastià Sánchez Marín
Presidència
Atanasi Céspedes Alós
Vicepresidència
Yolanda Domènech Moral  Secretaria
Jordi Vilardell Molas  Tresoreria
Mª José Alcaide Alcaide  Vocalia
Gemma Amodeo Ayllón 
Vocalia
Núria Cardona Costa 
Vocalia
Josep Manel Monclús Calbet 
Vocalia
Montserrat Lucas Alvaro 
Vocalia
Ramon Minoves Pujol 
Vocalia
Emilia Rodón AlemanyVocalia
 S’atendran consultes genèriques sobre exercici professional, propostes de grups de treball, propostes d’activitats formatives i suggeriments.  Contacte: secciomobilitat@copc.cat

Formacions

La Secció organitza periòdicament jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs i psicòlogues. La formació de la Secció de Psicologia de la Mobilitat i la Seguretat es pot consultar prement els següents enllaços:

Formacions de la Secció amb inscripció oberta    Formacions de la Secció al canal de Youtube


El psicòleg o psicòloga en seguretat o viària té la missió d'avaluar persones que volen conduir, tenir una arma de foc, pilotar una embarcació, tenir un animal potencialment perillós, exercir com a professionals de l'aviació, del transport ferroviari o naval o dur a terme altres activitats de risc i té la responsabilitat de detectar aquelles persones que no en són aptes. 

La psicologia de la seguretat es basa en un model proactiu que incideix en la prevenció sobre el factor humà.  

Amb relació a la seguretat amb armes de foc, justifica la necessitat d'introduir, de revisar i d'anar ajustant el control per tal de contribuir a una prevenció d'accidents o un mal ús de l'arma que repercuteixi a nivell social.  

Pel que fa a les persones conductores, llur valoració és un requisit que garanteix la idoneïtat del conductor com a mesura preventiva de seguretat.  

L'activitat del psicòleg o psicòloga en l'àmbit del trànsit, del transport i de la seguretat viària i la seguretat ve emmarcada dins del context de la creixent importància concedida en aquest camp a l’anomenat "factor humà" com a element més rellevant per a la prevenció de l'accidentabilitat. La dimensió de la seguretat viària té relació també amb els professionals de l'educació viària infantil, les tècniques de rehabilitació, sensibilització, campanyes de prevenció i unificació de criteris.  

La secció professional pretén atendre les necessitats dels col·legiats/des que treballen o volen treballar en l'àmbit de la seguretat i la viària, donant suport a les iniciatives, als projectes i als estudis que justifiquin la nostra intervenció.

Materials de la Secció

Protocol d'exploració mèdic-psicològica per a centres de reconeixement de conductors


Nota sobre la contractació de psicòlegs i psicòlogues als CR


COP División i perfil

Publicacions BOE

Guia bàsica de Psicofarmacologia per a CR

Tinença de gossos perillosos. Estudi de camp

Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la Secció Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España  ( www.cop.es  ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.