GT Psicologia Aeronàutica

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia Aeronàutica

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MONTSERRAT LUCAS ALVARO Coordinador/a
Objectius generals
  • Crear un grup de treball, dins de la Secció de Psicologia de la Mobilitat i la Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), per donar a conèixer l'especialitat de la psicologia aeronàutica: quins són els seus trets diferencials, el seu àmbit d’aplicació i quina és la seva finalitat com a tal.

  • Dotar al COPC d’un referent en l'especialitat de psicologia aeronàutica per fomentar el seu coneixement i divulgació envers els col·legiats i col·legiades.

Objectius específics  
  • Difondre i promoure  informacions i notícies relatives a la psicologia aeronàutica.

  • Establir relacions i promoure la col·laboració i intercanvi d’experiències amb altres col·legis que ja disposen d’aquesta secció específica per implementar al nostre grup de treball.

  • Iniciar relacions amb les entitats acadèmiques corresponents per establir les bases per, en un futur pròxim, poder disposar d'un postgrau d’aquesta especialitat fet a Catalunya.

  • Participar i col·laborar amb les entitats que promouen el coneixement i divulgació d’aquesta especialitat.

  • Realitzar accions, mitjançant els diferents suports de comunicació, de conferències i xerrades específiques sobre la psicologia aeronàutica.

  • En col·laboració amb l'Asociación Española de la Psicología de la Aviación: assistir a la Jornada anual i participar, si s’escau, en els estudis i investigacions que aquella pugui promoure.