Secció de Psicologia de les Dones,

Gèneres i Diversitats

La incorporació de la perspectiva de gènere en qualsevol àmbit d’intervenció de la psicologia, entenent aquesta com el punt de mira a partir del qual es visibilitzen fenòmens, implicacions i efectes de les relacions socials de poder entre els gèneres (masculí o femení) i sexes (dona o home). 

Objectius generals

 • L'estudi de qualsevol qüestió que tingui com a eix central la perspectiva de gènere, entenent-la com la mirada que cal aplicar a qualsevol teoria i pràctica. Es pretén, doncs, fer visible la necessitat de fomentar aquesta perspectiva en la disciplina psicològica i els seus diversos camps. 

 • La coordinació de les activitats col·legials que es duguin a terme des de la Secció i per part de qualsevol de les seves membres. 

 • Fomentar el desenvolupament de la pràctica professional des de la perspectiva de gènere: mitjançant la promoció d'actes de formació, divulgació i de promoure acords i relacions externes i interinstitucionals. 

 • Participar de forma activa en els òrgans del Col·legi encarregats específicament de la direcció de la formació en tasques de reciclatge i de formació propis, en els àmbits pràctic i teòric. 

 • La captació i generació de recursos per al desenvolupament de la Secció.

Objectius específics

 • Oferir des de la Junta de la Secció un projecte amb una missió compartida, clara, motivada, amb diversos nivells de participació i útil per a la pràctica professional. 

 • Crear estratègies de comunicació interna i externa que puguin transmetre el projecte i les iniciatives, així com promoure la utilització de noves eines comunicatives que facilitin la participació. 

 • Dissenyar un treball realment transversal i de col·laboració amb la resta de les seccions. 

 • Donar suport continuat als grups de treball per tal que puguin assolir de forma efectiva i eficient els objectius que s'han proposat. 

 • Impulsar la formació: a partir de la detecció de noves necessitats, així com de l'ús de noves tecnologies. 

 • Crear espais específics de treball destinats a la captació de fons i la col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

Composició de la Junta de la Secció

 
NomCàrrec
Sara Morreres Quesada  Presidència
Eva García Cots  Vicepresidència
Cristina Gallar Pérez  Secretaria
Rosa Aguirre Castelltort  Tresoreria
Inés Arroyo Godoy  Vocalia
Beatriz Durán Ruiz  Vocalia
Laura Francolí Font 
Vocalia
Antonia Guerrero Benítez 
Vocalia
Sara Martín González 
Vocalia
Beatriz Martínez Pardo 
Vocalia
Montse Vila Fosas 
Vocalia
Marta Mariñas López 
Vocalia
S’atendran consultes genèriques sobre exercici professional, propostes de grups de treball, propostes d’activitats formatives i suggeriments.  Contacte: secciodones@copc.cat 

Formacions

La formació de la Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats es pot consultar prement els següents enllaços:

Formacions de la Secció amb inscripció oberta    Formacions de la Secció al canal de Youtube

Materials de la Secció

Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Secció cada 2 mesos al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Com a psicòleg o psicòloga col·legiat pots inscriure't a la  Secció de Dones, Gèneres i Diversitats. Fer-ho et permet sol·licitar la participació en els seus grups de treball, organitzar activitats de formació i participar a les assemblees i reunions de la Secció. A més, rebràs el butlletí informatiu de la Secció, de periodicitat bimensual, amb tota la informació sobre activitats, formacions i convocatòries de l'àmbit professional.

D'altra banda, com a col·legiat o col·legiada també pots inscriure't a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España (www.cop.es ). Per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció del COPC corresponent.