Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (d’ara endavant COPC), amb NIF núm. Q5855028F i domicili a c/Rocafort, 129, 08015, Barcelona (Espanya) i inscrit al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. 

Per a qualsevol consulta o proposta, tota persona usuària pot adreçar-s’hi trucant al telèfon +34 932 478 650 o enviant un correu electrònic a copc@copc.cat.

Així mateix, el COPC posa a la seva disposició un delegat de protecció de dades que no només s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es realitzin a l’entitat, sinó que podrà atendre-la per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades del COPC són: Lant Abogados (Lant Advisors, S.L.P.) dpo@copc.cat.  

Aquest web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant persones nacionals com estrangeres que l’utilitzin.

L’accés a la pàgina web del COPC és gratuït per part de la persona usuària i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés. Per tant, el Col·legi sol·licita que cada persona usuària les llegeixi detingudament. La persona usuària, en el moment que utilitza el portal del COPC, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d’ús. Si la persona usuària no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, hauria d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

El subministrament de dades personals a través del portal del COPC requereix una edat mínima de 14 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. 

En qualsevol moment el COPC podrà modificar la presentació i configuració del web, ampliar o reduir serveis i, fins i tot, suprimir-lo de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.


A. Propietat intel·lectual   

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat del COPC o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La persona usuària únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al portal del COPC no hi confereix cap dret. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç al web no dona dret d’atorgar-se la categoria d’organització col·laboradora o sòcia.

El COPC queda exonerat de responsabilitat per a qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

És absolutament prohibida la imitació, tant total com parcial, del portal del Col·legi o l’establiment d’enllaços al web sense l’autorització prèvia del COPC. 


B. Condicions d’accés i ús 

L’accés al web del COPC és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinades persones usuàries i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenya. Aquests serveis estaran degudament identificats al web. 

La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la persona usuària de la política de privacitat del COPC.

La persona usuària ha d’accedir al web del COPC conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes condicions generals d’ús. L’accés al lloc web del COPC es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la persona usuària, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a si mateixos.

La persona usuària té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquest web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.

La persona usuària té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als sistemes informàtics del COPC, igual com la introducció de virus o instal·lació de robots o programari que n’alteri el normal funcionament, o, en definitiva, pugui causar danys als sistemes informàtics del COPC.

Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des del web del COPC, comuniquem a la persona usuària que el COPC no se’n fa responsable, sense perjudici que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat. 

El COPC es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol persona usuària que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús del web del Col·legi. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquelles persones que vulnerin les presents condicions generals d’ús. 


 C. Política de privacitat 

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del COPC i, en conseqüència, n’assumeix el compromís de garantir la privacitat de la persona usuària en tot moment i de no recaptar informació innecessària. 

El subministrament de dades personals a través del portal del COPC requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la política de privacitat del Col·legi.


D. Responsabilitats

En posar a disposició de la persona usuària aquest web, el COPC vol oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, el COPC no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la persona usuària accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies. 

Aquest web -llevat del que estigui regulat, si s’escau, per algunes condicions d’ús específiques- és purament informatiu i de presentació corporativa dels productes i serveis del Col·legi, per la qual cosa el COPC no es responsabilitza de les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la persona usuària.

Tot el que fa referència al web del COPC es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquest web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.


E. Vigència de les condicions generales d’accés al web 

Aquestes condicions generals d’ús han estat modificades el dia 12/02/2024. En qualsevol moment poden ser modificades: el Col·legi demana, encaridament, que tota persona usuària en comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti al web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús del web del COPC, tota persona usuària pot posar-se en contacte amb el Col·legi usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o https://www.lant-abogados.com/

Última actualització: 13/03/2024