Activitats destacades de la
Delegació Territorial de Tarragona

La Delegació Territorial de Tarragona organitza activitats per promoure el paper de la psicologia i la professió a la província, algunes de les quals es programen a iniciativa de la Junta Rectora.

Les principals activitats que dissenya la Delegació són formatives, però també organitza activitats de caire social i lúdic.