Serveis professionals complementaris

Exercici professional   | Serveis professionals complementaris
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha signat convenis amb diverses empreses i organitzacions per tal que els col·legiats i col·legiades puguin disposar de forma gratuïta o molt avantatjosa de tots els serveis necessaris per administrar una petita o mitjana empresa, una microempresa o una empresa unipersonal com a treballador o treballadora autònom.

Servei de protecció de dades

  Lant abogados

Facturació electrònica

  Pimefactura integrat

Aplicació de gestió per a empreses i persones autònomes

Billage

Certificat digital: Identificació i signatura electrònica

  Certificat digital

Telepsicologia

Psipocket i Cita

Registre horari telemàtic

 iAccesos

Assessorament empresarial per emprendre o recol·locar-se

  Emmpersona - Incorpora- PAE Autoocupació

Suport i manteniment informàtic 
per a l'empresa

Sosmatic

Correu electrònic @copc.cat
i llicència Office365

Més informació 

Adreça de correu electrònic @cop.es

Formulari de sol·licitud 

Plataforma per gestionar
un centre o consulta de psicologia

Eholo