Programes d'assessoria empresarial

La Fundació PIMEC ofereix serveis d’assessoria per a persones empresàries i/o autònomes, que es proposen amb diverses finalitats com la de facilitar l’accés al mercat laboral, informar sobre possibles tràmits i agilitzar-los o assessorar a emprenedors en les diferents fases del projectes empresarials.
Exercici professional   |    Serveis professionals complementaris  | Programes d'assessoria empresarial

EMPPERSONA

Arran de la crisi del 2009, la Fundació PIMEC va crear el programa emppersona, un servei d'assessorament empresarial personalitzat amb la voluntat de facilitar segones oportunitats a totes les persones empresàries i/o autònomes de Catalunya que es troben en dificultats, així com altres col·lectius en situació de vulnerabilitat (joves, més grans de 45 anys, aturats...).

El servei proporciona suport emocional per a gestionar positivament el moment de canvi personal-professional. Proporciona ajuda per al reflotament d'empreses, i també d’orientació i acompanyament per a fer tancaments ordenats, facilitant formació a mida, eines i recursos empresarials i assessorament professional. Els acompanyaments es fan a través de tutories i mentoratge amb persones empresàries voluntàries i entitats especialitzades, integrades en la xarxa emppersona.

El programa EMMPERSONA també col·labora amb altres programes de suport, que fomenten la recol·locació i l'emprenedoria.


INCORPORA

La Fundació PIMEC fa de pont d’unió entre el món empresarial i social, oferint a les pimes, a través del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, una eina de responsabilitat empresarial amb els següents serveis: assessorament, reclutament, preselecció de perfils professionals, gestió d’ofertes responsables i acompanyament post contractació. Es tracta d’un servei integral i gratuït en tot el procés, facilitat per l’assistència d’una persona tècnica d’inserció que t’ajuda a gestionar i incloure la diversitat a l’empresa.

Prem l'enllaç al programa INCORPORA.


PAE I AUTOOCUPACIÓ

La Fundació PIMEC col·labora amb el punt PAE – Punt d’Ajuda l’Emprenedor - de PIMEC perquè tots els emprenedors i emprenedores dels nostres programes es beneficiïn dels serveis oferts a l'hora d'agilitzar els tràmits d'alta a la seguretat social, hisenda i altes i baixes de societats. Un servei gratuït adreçat a totes les persones emprenedores, micros, petites i mitjanes empreses de nova creació.

A més, si es tracta de nous emprenedors, la Fundació PIMEC pot ajudar-vos en la realització d'un estudi de la vostra idea de negoci per valorar la seva viabilitat, posant tots els recursos, eines i persones voluntàries a la vostra disposició. També es realitzen acompanyaments a les persones que volen integrar-se en el mercat laboral mitjançant l'autoocupació. Rebran ajuda per a dur a terme una idea de negoci, tant en la seva constitució com la consolidació posterior. A més a més, el servei proporciona mentoria i tutories personalitzades, així com la facilitació de la gestió de tràmits i de finançament en microcrèdits socials.

Des de la Fundació PIMEC ofereixen també assessorament per donar-se d'alta com a persona autònoma o constituir una societat així com informació sobre les subvencions i possibilitats de microcrèdits que hi hagi vigents en aquell moment.

Les persones col·legiades interessades a rebre més informació sobre els diferents programes poden contactar amb Nacho Travieso:

Correu electrònic: nachotravieso@fundaciopimec.org
Telèfon: 934 964 500

Des del COPC esperem que l’acord signat amb la patronal PIMEC i el serveis posats a disposició de persones col·legiades fruit d’aquest acord contribueixen a millorar l’ocupabilitat de col·legiades i col·legiats.


Enllaços

Emppersona
Incorpora
PAE i autoocupació