Acreditacions d’expertesa

Des de l’any 2008, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya impulsa els psicòlegs i psicòlogues promovent un programa propi d’acreditacions professionals d’expertesa en diferents àmbits de la psicologia. 

Són ja 1.131 col·legiats i col·legiades que han participat al llarg d’aquests anys, en aquest procés de reconeixement i han obtingut l’acreditació d’expertesa del COPC en les diferents especialitats. 

L'acreditació professional en psicologia és un reconeixement de les competències professionals adquirides per un psicòleg o psicòloga en un àmbit d'intervenció concret. Té el valor de certificat de qualitat, és a dir, no és requisit per exercir en cap àmbit concret, però permet reconèixer que un professional posseeix el perfil i les competències adequades per exercir d’una manera altament qualificada. L'acreditació demostra, a més, que són psicòlegs i psicòlogues compromesos amb el desenvolupament personal i amb la formació professional continuada, tan necessàries per a l'exercici de la professió, i suposa una marca de qualitat que no limita l'exercici professional d'aquells psicòlegs o psicòlogues que no desitgin sol·licitar-la o que no compleixin tots els requisits en un moment determinat.

Acreditacions i capacitacions: definició


L'acreditació professional en psicologia és un reconeixement de les competències professionals que demostren que un psicòleg o psicòloga té expertesa en un àmbit d'intervenció concret.

La capacitació professional d'expertesa és un reconeixement de competències més específiques i concretes que l’acreditació, en un àmbit determinat. Es pot considerar com un subàmbit d’una expertesa general.

El COPC també col·labora a través de les seves comissions de valoració autonòmiques en el programa d’acreditacions nacionals del Consejo General de la Psicología de España.

Aquestes comissions de valoració són nominades per la Junta de Govern del COPC a proposta de la Secció i estan formades per professionals reconeguts en l’àrea, amb la finalitat d’avaluar les sol·licituds presentades i elevar la documentació a la Comissió Nacional d’Acreditacions Professionals (CNAP) per a la seva resolució final.

Acreditacions i capacitacions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Acreditacions del 
Consejo General de la Psicología de España

Neuropsicología clínica
Acreditación nacional de psicólogo experto
 
Psicooncología y/o psicología en atención paliativa
Acreditación nacional de psicólogo experto
Psicología del Deporte
Acreditación nacional de psicólogo experto

Certificats Europsy

Els certificats EuroPsy són un conjunt de certificats (fins ara: EuroPsy Bàsic, EuroPsy Especialista en Psicoteràpia i EuroPsy Especialista en Psicologia del Treball i de les Organitzacions) emesos per l'European Federation of Psychologists' Association (EFPA), organització que agrupa i lidera, en l'àmbit europeu, a les associacions de psicologia dels diferents països europeus.

Es tracta d'un certificat que, per les seves característiques, facilita la mobilitat laboral a l'espai europeu i que garanteix que el professional que el té està compromès amb la professió i la formació contínua.

Més informació

Manual del procediment d’acreditació d’expertesa del COPC

Consulta'l 

Preguntes freqüents sobre les acreditacions
del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Prem damunt de cada apartat per desplegar les preguntes corresponents a cadascun:

Xerrades d'assessorament general d'acreditacions en modalitat en línia

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya organitza una sessió  mensual d’assessorament professional grupal  en línia, per a tots aquells  col·legiats i col·legiades interessats,  amb l’objectiu d’oferir assessorament  general sobre el procediment per presentar sol·licituds d’acreditacions professionals d’expertesa autonòmiques i nacionals.

Totes les sessions són publicades a l'apartat de formació de l'InfoCOPC.

Contacte

Davant de qualsevol dubte pots adreçar-te al correu electrònic acreditacions@copc.cat