Expertesa en Gestió de Conflictes: Mediació i altres ADR

Acreditacions   | Expertesa en Gestió de Conflictes: Mediació i altres ADR

Amb l’Acreditació d'Expertesa en Gestió de Conflictes: Mediació i altres ADR es posen en valor els elements específics i diferenciadors dels psicòlegs i psicòlogues que es dediquen a l’ADR.

L'Acreditació d'Expertesa en Gestió de Conflictes: Mediació i altres ADR


Els psicòlegs i psicòlogues que desenvolupen la seva activitat professional en la gestió, transformació i resolució de conflictes apliquen els seus sabers psicològics en un àmbit molt concret i diferent d’altres àrees d’intervenció de la psicologia. Per realitzar aquesta tasca es doten de formació en coneixement, habilitats i competències específiques i diferenciades. Aquestes els permeten analitzar i entendre el conflicte, comunicar eficaçment i conduir el procés per transformar la situació relacional o arribar a una solució satisfactòria i pacífica. 

En el desenvolupament professional de les ADR, els psicòlegs i psicòlogues es troben amb altres professionals que aporten formacions de base molt variada: advocacia, pedagogia, sociologia i politologia, treball i educació social, economia, administració de finques i un etcètera creixent. 

Dins d’aquesta àmplia diversitat d’ofertes, el professional de la psicologia aporta elements específics i diferenciadors derivats de la seva formació en psicologia. 

Amb l’Acreditació d'Expertesa en Gestió de Conflictes: Mediació i altres ADR que convoca per segona vegada el COPC es posen en valor els elements específics i diferenciadors dels psicòlegs i psicòlogues que es dediquen a l’ADR i el valor afegit i diferenciador que aporta a la gestió i transformació de conflictes per la seva formació prèvia en psicologia.  

1. Document amb les bases (pdf)

2. Annexos

Annex I:   Currículum vitae (word)
Annex II:  Declaració responsable (word)
Annex III: Model d'intervenció (word)


Forma de pagament: L'import s'abonarà mitjançant targeta de dèbit/crèdit un cop hagis finalitzat la sol·licitud, a través de l'enllaç de pagament que rebràs automàticament al teu correu electrònic, per pagar en línia.

Sol·licitar l'acreditació