Comitè d'Infància i Adolescència

del COPC (CIAC)

Definició

Comitè per treballar de manera transversal en tots els temes que afecten la infància i l'adolescència del nostre país.

Àmbits funcionals

Àmbit consultiu

 • Assessorar a la JG / DEO / Equip tècnic, en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

 • Donar suport als GT de l’àmbit infantil i juvenil.

Àmbit propositiu

 • Constituir un fòrum de debat, d’intercanvi i d’actualització de sabers entre professionals de seccions, de manera transversal.

 • Detecció de necessitats, riscos, mancances en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

 • Redactar documents o fer propostes en l’àmbit de la infància i l’adolescència en relació a les necessitats i riscos detectats.

 • Proposar activitats formatives o de difusió en l’àmbit infantil i juvenil. Emparar i organitzar el Cicle d’Infància i Adolescència a nivell intercol·legial.

 • Dinamitzar i facilitar la coordinació interterritorial dels diferents GT de l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Àmbit de representació

 • Representació del COPC en fòrums i esdeveniments en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

 • Interlocució amb altres organismes en l’àmbit de la infància i l’adolescència.Composició

Coordinació

Roger Ballescà
Junta de Govern

Delegacions territorials

Aida Fuentes i Paco Molinero

Delegació Territorial de Girona

Gemma Gallart 
Delegació Territorial de Lleida
Ana Gutiérrez
Delegació Territorial de Tarragona

Seccions

 Núria Mestres
ARC
 Carmen Ferrer 
Clínica, de la Salut i Psicoteràpia 
Carmen Santos
Coaching 
Sara Morreres
 Dones, gèneres i diversitats 
Joaquin Serrabona
Educació
Anna Romeu
Emergències 
Sandra Nogués
 Esport 
 Josep Ramón Juárez
Jurídica
Anna Solerdelcoll 
Neuropsicologia
Intervenció Social
Intervenció Social
Francisco Solano Romero 
Organitzacions i Treball
Sebastià Sànchez
Mobilitat i de la Seguretat

Transversal

Mercè Cartié
Comissió Deontològica
Informació destacada

ACTIVITATS REALITZADES 2020

Àmbit propositiu
 
 • Recomanacions i recursos per afrontar la crisi de la COVID-19 en nenes, nens i adolescents en confinament. (COPC, COPEC, CEESC, TSCAT, Dept. Justicia).

 • Preguntes freqüents sobre la COVID-19 adreçada a infants de fins a 12 anys. (COPC, COPEC, CEESC, TSCAT, Dept. Justicia, Ajuntament de Barcelona). Comitè d’Infància i Adolescència del COPC Juny Guia de recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure, durant l’epidèmia de COVID-19. 

 • Webinar. Acompanyament emocional dels infants i adolescents en espais educatius i de lleure durant el post-confinament. Juny a setembre Línia telefònica de suport psicològic especialitzat per a la infància i l’adolescència durant l’epidèmia de COVID-19.

 • Taula Rodona: Tornada a l’escola: condicionats per la COVID-19. Com afrontar emocionalment la realitat actual als entorns educatius. 

 • Jornada: Cicle La mirada sobre l’infant. Sexualitat a la infància: afectes, cossos, transicions, contextos. 

Àmbit consultiu 
 • Consideracions del COPC sobre la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil.

 • Informe per al Grup de Treball COVID-19 de l’Observatori de la Infància sobre l’impacte de la COVID-19 a la població infantil i adolescent. 

 • Col·laboració amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en l’informe 128/2020 sobre l’accés de les persones menors d’edat a continguts de pornografia a internet.
Preguntes freqüents sobre la COVID-19 adreçada a infants de fins a 12 anys. (COPC, COPEC, CEESC, TSCAT, Dept. Justicia, Ajuntament de Barcelona).


Guia de recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure, durant l’epidèmia de COVID-19. (1/2)


Guia de recomanacions i recursos. (2/2)