Delegació Territorial de Girona

Seccions professionals i grups de treball


GT Clínica de la infància i l'adolescència 
GT Trauma - EMDR
GT Actualitzacions de la psicoanàlisi en la clínica del segle XXI
GT Psicoteràpia psicoanalítica
GT Creativitat, procés artístic i salut mental 


Secció de Psicologia Jurídica
GT Estudi de psicologia forense

GT d'Investigació i intercanvi professional en psicologia forense en l'àmbit de família


GT Prevenció de psicopatologies relacionades amb successos psicològicament traumàtics, des de la disciplina de la Intervenció psicològica en crisis i emergències


GT Prevenció i Intervenció en psicologia de l’esport


GT Intervenció Social amb infància i família


GT Confluències en neuropsicologia 

Rep tota la informació sobre  activitats, formacions i reunions de la Delegació territorial cada 15 dies al teu correu electrònic

Subscriu-m'hi

Contacte i horaris Adreça:
Passatge Farinera Teixidor, 1.
17005 Girona

 Telèfon:
972 222 710

 Correu electrònic:
copc.gi@copc.cat


 Horari habitual amb atenció presencial i telefònica-virtual:

  • De dilluns a dijous de 9 a 19 h

  • Divendres de 9 a 15 h

Horari intensiu de 9 a 15 hores: 

  • 14 d'abril, 28 d'octubre i de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2022

Oficines de la Delegació tancades:

  • Del 3 al 7 de gener, 15 i 18 d'abril, 6 i 24 de juny, 25 de juliol, de l'1 al 31 d'agost, 12 d'octubre, 31 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre i del 26 al 30 de desembre de 2022. Per últim, del 3 al 6 de gener de 2023

Segueix-nos a les xarxes