Expertesa en Psicologia en l’Avaluació d'Altes Capacitats i Intervenció Educativa

Acreditacions  | Acreditació d'expertesa en Psicologia del Treball i les Organitzacions

Aquesta acreditació sorgeix de la necessitat de regular un treball específic i que està en auge dins de la Psicologia de l’Educació actual, l'atenció de les altes capacitats (AC), ja que es poden trobar formacions de base molt variada, així com posicionaments teòrics i pràctics també variats, i no sempre basats en la evidència científica.

Diploma acreditatiu de capacitació d'expertesa en psicologia per a l’avaluació d'altes capacitats i intervenció educativa


L’atenció a les necessitats específiques de suport educatiu dels alumnes amb altes capacitats és una obligació recollida en el sistema educatiu institucional i, per tant, un dret d’aquests alumnes, establert per l’ordenament jurídic. No obstant això, els coneixements necessaris per dur a terme aquesta tasca no es contemplen en els plans d’estudis de les formacions universitàries dels professionals responsables de realitzar-les.

De forma paral·lela, i segurament fruit de la falta de formació reglada, ha anat sorgint en aquest camp un paradigma fonamentat per mites i creences allunyades del criteri científic, que atribueixen a aquest col·lectiu dificultats i característiques no basades en l’evidència ni en la investigació, però àmpliament esteses, que moltes vegades impedeixen donar l’atenció que realment necessita a la persona .

En conseqüència, l’atenció a aquests alumnes ha quedat a mans de l’atzar, segons es trobi amb un professional adequat, que s'ha preocupat de formar-se àmpliament pel seu compte o, al contrari, amb una persona que segueix perpetuant falses relacions entre les altes capacitats i una sèrie de dificultats que possiblement pertanyen a una categoria diagnòstica dins de l’àmbit clínic i que, per tant, mereixen un tractament específic. És per aquest motiu que és molt important que els psicòlegs i psicòlogues experts en altes capacitats tinguin coneixement de l’existència de la doble excepcionalitat, concepte que fa referència a persones que presenten una alta capacitat i, a més a més, un trastorn o dificultat que influeix de forma directa en el desenvolupament general de la persona, tant en el àmbit educatiu, com en el social i el emocional.

L'acreditació de la capacitació en avaluació d’altes capacitats i intervenció educativa ajudarà significativament a millorar l’atenció oferta en altes capacitats perquè, de manera específica, ajudarà a difondre un paradigma objectiu i real des del qual abordar les altes capacitats, allunyat de mites i subjectivitats.

La creació d’aquesta capacitació és una necessitat en el camí de procurar que l'exercici de la psicologia sigui realment seriós i eficaç  en aquest camp . Consulteu tota la informació al document de les bases del diploma acreditatiu.
 

1. Document amb les bases (pdf)

2. Annexos

Annex I:   Declaració responsable (word)


Forma de pagament: L'import s'abonarà mitjançant targeta de dèbit/crèdit un cop hagis finalitzat la sol·licitud, a través de l'enllaç de pagament que rebràs automàticament al teu correu electrònic, per pagar en línia.

Sol·licitar diploma acreditatiu