Avaluació de l'Aptitud Psicològica en Centres de Reconeixement

Acreditacions      | Expertesa en Avaluació de l'Aptitud Psicològica en Centres de Reconeixement

Psicòlegs i psicòlogues que disposen dels coneixements considerats adequats i necessaris, emmarcant una praxi professional de qualitat. 

Acreditació d’Expertesa en Avaluació de l'Aptitud Psicològica en Centres de Reconeixement


Els centres de reconeixement tenen la finalitat d’avaluar i acreditar la idoneïtat de les aptituds físiques i psicològiques de les persones que pretenen obtenir o prorrogar el permís de conduir, les llicències d’armes i seguretat privada, les llicències de tinença d’animals perillosos, els títols nàutics i les autoritzacions per dur grues. 

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha treballat força en el procés d’Acreditació de l'Expertesa en Avaluació de l'Aptitud Psicològica en Centres de Reconeixement (Secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat), que suposarà el reconeixement social de la capacitació professional, en aquest àmbit, de tots els psicòlegs i psicòlogues que disposen dels coneixements considerats adequats i necessaris en aquesta disciplina, emmarcant una praxi professional de qualitat. 

 

1. Document amb les bases (pdf)

2. Annexos

Annex I:   Currículum vitae (word)
Annex II:  Declaració responsable (word)


Forma de pagament: L'import s'abonarà mitjançant targeta de dèbit/crèdit un cop hagis finalitzat la sol·licitud, a través de l'enllaç de pagament que rebràs automàticament al teu correu electrònic, per pagar en línia.

Sol·licitar l'acreditació