Expertesa en Psicologia del Treball i les Organitzacions

Acreditacions  | Acreditació d'expertesa en Psicologia del Treball i les Organitzacions

L'objectiu del PSITORH és tant la recerca del benestar, el desenvolupament i l'excel·lència de la persona en el context laboral, com la de l'organització i les relacions que l'organització estableix amb el seu entorn

Acreditació d'expertesa en Psicologia del Treball i les Organitzacions


L’objectiu del psicòleg o psicòloga especialitzat en treball i organitzacions (a partir d’ara PSITORH),  és tant la recerca del benestar, el desenvolupament i l'excel·lència de la persona en el context laboral, així com la de l'organització i les relacions que l'organització estableix amb el seu entorn, com la responsabilitat social de l'organització i la satisfacció sobre els seus productes i serveis.

Actualment l'àmbit de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans compta amb l'acreditació de caràcter internacional EuroPsy. Aquesta acreditació, estàndard de qualitat europeu de reconegut prestigi, preveu el domini de diferents camps d'intervenció. Per això, l'acreditació EuropPsy resulta adequada per a professionals amb una àmplia experiència en anys i desenvolupant activitats diverses.

Per atendre la demanda d'aquells professionals que no compten amb experiència dilatada en totes les àrees d´intervenció, però sí que en dominen alguna, es crea aquesta acreditació PSITORH, per tal de reconèixer la seva especialització dins de la globalitat de l'àmbit de treball, organitzacions i recursos humans.


PSITORH: Expertesa en psicologia del treball i les organitzacions 

Dirigit a professionals amb 8 anys d’experiència i formació especialitzada referida a màster o postgrau equivalent a 60 ECTS com a mínim en una (1) de les 4 modalitats: reclutament, selecció i avaluació, formació i desenvolupament, coaching i mentoring i/o salut i benestar laboral.

Requisits

En una de les 4 modalitats:  reclutament, selecció i avaluació, formació i desenvolupament, coaching i mentoring i/o salut i benestar laboral*

  • Vuit (8) anys d'experiència amb dedicació a temps complert 

  • Formació especialitzada i posterior als estudis de Grau, referida a Màster o Postgrau 

  • Mèrits: Formació especialitzada en relació amb l' àrea d'intervenció en la que es postula 

* Observació: En el cas de disposar dels requisits indicats en més d’una modalitat, s’haurà de presentar les sol·licituds i la documentació justificativa individualment per cada àmbit escollit  segons els requisits indicats anteriorment."


EUROPSY Especialista en psicologia del treball i les organitzacions 

Dirigit per a professionals amb una àmplia experiència en anys i desenvolupant activitats diverses en les diferents modalitats: reclutament, selecció i avaluació, formació i desenvolupament, coaching i mentoring i/o salut i benestar laboral.

Requisits via veterans

Qualsevol psicòleg o psicòloga que reuneixi els requisits per obtenir l'EuroPsy (equivalent a un currículum acadèmic en psicologia d'almenys 5 anys d'estudi a temps complet -300 ECTS -).

A més: 
Tenir un mínim de 5 anys a temps complet d'exercici independent en els darrers 10 anys, en camp de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions (PTO). 1. Document amb les bases (pdf) 

2. Annexos

Annex I:   Currículum vitae (word) 
Annex II: Model de sol·licitud (word) 


Forma de pagament: L'import s'abonarà mitjançant targeta de dèbit/crèdit un cop hagis finalitzat la sol·licitud, a través de l'enllaç de pagament que rebràs automàticament al teu correu electrònic, per pagar en línia.

Sol·licitar l'acreditació: Reclutament, selecció i avaluació 

Sol·licitar l'acreditació: Formació i desenvolupament Professional 

Sol·licitar l'acreditació: Coaching i Mentoring executiu a les organitzacions 

Sol·licitar l'acreditació: Salut i benestar laboral