Llicències acadèmiques d'Office 365 i adreça de correu electrònic @copc.cat

Totes les persones col·legiades assistents a cursos i tallers que compleixin amb els requisits descrits a continuació poden accedir a una adreça de correu electrònic @copc.cat i una llicència acadèmica d'Office 365.


Gràcies  a la validació de Microsoft perquè el COPC pugui acollir-se al llicenciament acadèmic, totes les persones col·legiades que compleixin amb els requisits podran beneficiar-se d’aquest acord i accedir a la  llicència que ofereix diferents serveis i aplicacions.

L'accés a la llicència per part de persones col·legiades es realitza mitjançant una adreça de correu electrònic del COPC vinculada a la llicència acadèmica i als seus beneficis. En cas que no tinguis correu electrònic @copc.cat, te n'obrirem una.


Quins són els serveis vinculats a la llicència?  

Aquesta nova llicència educativa de l'Office 365 de Microsoft incorpora tota una sèrie de novetats, com per exemple la integració del paquet ofimàtic de Microsoft O365 en la seva modalitat web i una notable ampliació d'emmagatzematge de la bústia de correu (50 Gigues).  

També incorpora un espai al núvol per desar les dades amb una capacitat de 100 gigues com és el OneDrive i la disponibilitat d'un espai d'un terabit per fer servir l'eina col·laborativa SharePoint.

Llistat de serveis i aplicacions en aquest enllaç

Quines són les condicions per accedir a aquesta llicència? 
  • Persones col·legiades assistents a cursos i tallers de *8 o més hores realitzats a partir de setembre de 2022. * Les 8 h o més han de pertànyer a un mateix curs o taller.  

  • Només es farà entrega de la llicència una vegada assolit el 80% de l'assistència.  

  • El col·legiat o la col·legiada, una vegada superada l'assistència, rebrà un correu per formalitzar el procés en cas que la persona estigui interessada en accedir a la llicència. 

  • Cada persona col·legiada tindrà accés a una única llicència seguint els criteris establerts.


Quines són les condicions per mantenir aquest compte i els seus beneficis associats? 

Totes les llicències que el COPC posa a disposició de les persones col·legiades estan subjectes a una revisió d'ús cada sis mesos. Passat aquest període, si no s'ha fet ús del servei, es notificarà al col·legiat o col·legiada del seu estat i si en el transcurs d'un mes no hi ha hagut cap activitat, es procedirà a retirar la llicència.