Preguntes freqüents de biblioteca

Preguntes freqüents | Preguntes freqüents sobre biblioteca

Quina és la diferència entre el préstec per copagament i el préstec en consulta? 

El préstec amb copagament està pensat per passacions individuals del tests i és en format pack incloent: el préstec de tots els manuals, materials manipulatius i quadern de preguntes que integren tot l’equip del test. Tots aquests materials s’han de retornar a la Biblioteca i dona opció al full de respostes que inclogui cada prova a més de les correccions informàtiques, en diferents modalitats, segons el proveïdor de la prova (amb pin de correcció individual o adjuntant a l'espai personal de la Biblioteca el full de respostes escanejat). 

Els preus del copagament es poden consultar un cop realitzada la corresponent sol·licitud a través del catàleg en línia i al següent enllaç

Els tests, programes i jocs són documents sense cap full de respostes, quadern de preguntes o correcció. En el cas dels tests inclosos dins aquesta tipologia, s’ofereixen els manuals en consulta, sense cap altre material, de manera gratuïta.

La durada del préstec serà de 15 dies (sense pròrrogues) i es podrà agafar en préstec un màxim de 15 vegades cada test. 

Acceptació de les Condicions d’Ús del Servei de Préstec

El primer cop que es reservi un test en copagament o en consulta, el sistema requerirà l’acceptació de les Condicions d’ús del Servei. Es tracta d’un compromís que vetlla per una praxi de qualitat en l’aplicació i ús d’instruments psicomètrics, per un desenvolupament de qualitat de la professió i en què el col·legiat o col·legiada accepta fer un bon ús de les proves psicomètriques. Té una vigència anual, és a dir, transcorregut 1 any caldrà que es torni a acceptar. 

Com es fa una reserva? 

Les reserves s’han de realitzar a través del catàleg de la Biblioteca. Un cop la Biblioteca les tingui preparades, contactarà amb tu per a la recollida. 

Espai personal Biblioteca  

A través de l’apartat Biblioteca del teu espai personal, podràs consultar: 

  • L'estat de les teves reserves i préstecs
  • Sol·licitar correccions informàtiques (només en el cas d’haver agafat en préstec en copagament un test). En funció del proveïdor de la prova, la modalitat de correcció serà: 
    • Proves de TEA Ediciones: a l’espai personal de Biblitoeca, hi trobaràs un codi individual que podràs utilitzar al portal TEA Corrige, previ registre.
    • Proves de CEPE, Grupo Albor-Cohs i PEARSON: hauràs d’adjuntar escanejat el full de respostes original que t'haurem lliurat durant el préstec. La Biblioteca introduirà les dades a l’aplicació informàtica i et penjarà en aquest espai de la Biblioteca el resultat. 
  •  Gestionar les teves pròrrogues, sempre i quan el document ho permeti. 
  • Factures de Biblioteca: les podreu descarregar al vostre espai personal de la Biblioteca.

Preguntes freqüents

sobre formació

Preguntes freqüents

sobre atenció col·legial

Preguntes freqüents

sobre desenvolupament professional