GT Salut Planetària i Ambiental (Educació, Neuropsicologia i Social)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Salut Planetària i Ambiental (Educació, Neuropsicologia i Social)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MAYTE SERRAT LÓPEZ Coordinador/a

Objectius generals


El principal objectiu d'aquest grup de treball és analitzar les implicacions del canvi climàtic per a la salut i promoure la implantació d'accions destinades a mitigar-lo:


 • Promoure la consciència i l’educació en salut planetària: Fomentar la comprensió de la interconnexió entre la salut mental, la salut física i el benestar ambiental, així com la importància d’accions sostenibles.

 • Investigar l’impacte psicològic de problemes ambientals: realitzar investigacions i estudis que examinin l’impacte de problemes ambientals, com el canvi climàtic, la degradació del medi ambient i desastres naturals, en la salut mental i el benestar psicològic de les persones.

 • Desenvolupar intervencions psicològiques per a la resiliència ambiental: dissenyar i promoure intervencions psicològiques que ajudin les persones a desenvolupar resiliència i adaptabilitat davant dels canvis ambientals i reduir l'estrès ambiental.

 • Fomentar estils de vida sostenibles: treballar en la promoció de comportaments sostenibles i l'adopció d'estils de vida que redueixin la petjada ecològica i promoguin la salut mental i física.

 • Advocar per polítiques de salut planetària: col·laborar amb les autoritats i organitzacions per advocar per polítiques de salut planetària que tinguin en compte la salut mental i el benestar psicològic a la presa de decisions ambientals.


Objectius específics


 • Avaluar l'estrès ambiental: desenvolupar eines d'avaluació i d'estudis per comprendre l'estrès i l'ansietat relacionats amb problemes ambientals i el canvi climàtic.

 • Promoure l'ecoalfabetització: desenvolupar programes d'educació i de consciència per augmentar la comprensió de la relació entre el benestar personal i el medi ambient.

 • Oferir teràpia ecoterapèutica: proporcionar teràpia i suport psicològic específic per ajudar les persones a bregar amb el dol ecològic, l'ansietat climàtica i altres problemes relacionats amb la salut planetària.

 • Liderar campanyes d’acció sostenible: organitzar campanyes per promoure comportaments sostenibles i la participació en esforços de conservació ambiental.

 • Col·laborar amb altres professionals: treballar en estreta col·laboració amb professionals de la salut, científics ambientals i defensors de la salut pública per abordar qüestions de salut planetària de manera integral

 • Influir en la formulació de polítiques: participar en la formulació de polítiques i la presa de decisions relacionades amb la salut planetària, aportant la perspectiva psicològica..