GT d'Adolescència en crisi

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT d'Adolescència en crisi

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
OLGA PIAZUELO FERRER Coordinador/a
Objectius 
  • Presentar un projecte d'investigació sobre recursos i metodologies per tractar la qüestió de l'adolescència. 

  • Establir debats sobre la problemàtica actual a les aules de secundària. 

  • Informar i debatre sobre la LOE, en vigor des del curs 2007-2008. 

  • Avaluar i integrar l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). 

  • Presentar diferents especialistes per tal d'oferir reflexions sobre la coordinació dels professionals que intervenen en els diferents àmbits de l'adolescència. 

  • Establir contactes amb altres grups de treball per tal de fer una coordinació interdisciplinària.