Psicòlegs i psicòlogues inscrits en actuacions forenses

Els rols de la psicologia en l'àmbit judicial  | Psicòlegs i psicòlogues inscrits en actuacions forenses
La psicologia forense és l’àrea especialitzada en l’àmbit jurídic destinada a realitzar avaluacions psicològiques de les persones subjectes a una demanda específica dins del context judicial

Rol i funcions: què és un psicòleg/òloga forense?

És un/a professional que actua com a pèrit en un procés judicial, i té com encàrrec elaborar valoracions objectives i especialitzades dins del camp de la psicologia, emetre informes pericials i assessorar amb els seus coneixements al jutge/essa en la presa de decisions judicials. 

Quan sol·licitar-la? En quins àmbits pot assessorar? 

  • Àmbit de família: valoració de les competències parentals, de les mesures més idònies, del’organització familiar, de l’adequació de sistemes de guarda per als infants, etc.

  • Àmbit penal: per l’encausat (valorar les capacitats volitives i cognitives, avaluar el risc deviolència, etc.)o la víctima (valoració de lesions i seqüeles psicològiques, credibilitat deltestimoni, anàlisi de la simulació, etc.).

  • Àmbit civil i social (recomanable expertesa en Neuropsicologia Forense): avaluació de lescapacitats d’actuar o testar, valoració de lesions i seqüeles derivades d’accidents, valoracióde discapacitats intel·lectuals i altres de la dimensió psicològica de la persona.

  • Àmbit laboral: valoració de situacions i danys psicològics de l’assetjament laboral, etc.

Tanmateix, es poden realitzar contra-pericials tècniques per avaluar la metodologia i fonaments tècnics d’altres informes pericials, en qualsevol àmbit. 

Quines característiques presenta aquesta intervenció?

  • Objectivitat i imparcialitat: es requereix que els perits no siguin o no hagin actuat com apsicoterapeutes, mediadors o hagin tingut cap relació amb les persones que avaluen.

  • Especialització: aquest és un perfil professional que requereix una elevada especialització enmatèria d’avaluació, elaboració d’informes tècnics i defensa dels mateixos als tribunals.

  • En l’àmbit de família, consentiment i recomanacions: només es requereix el consentimentd’un progenitor per avaluar els infants en processos de família, però es considera bona praxiinformar a l’altre dels requeriments pericials i convidar-lo a participar. Tanmateix, si noméses compta amb la participació d’un dels progenitors, no es podrà fer recomanacions relatiu ala guarda dels fills i filles per marca d’informació tècnica.

  • Cientificitat i tècniques validades: per poder oferir valoracions fonamentades en criteristècnics, els professionals han d’utilitzar eines i instruments avalats i validats científicament.

El COPC facilita cada any al Departament de Justícia una única llista d’experts i expertes per a formar part del  TIP  amb diverses categories i subcategories. Pots consultar aquí la informació del Torn d'Intervenció Professional (TIP).

Àmbit civil família família

Barcelona
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Àmbit penal família família

Barcelona
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Àmbit família família família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona

Àmbit neuropsicologia forense 

Barcelona
Girona 
Lleida
Tarragona

Àmbit general família família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona