Psicòlegs i psicòlogues coordinadors de parentalitat

Els rols de la psicologia en l'àmbit judicial  | Psicòlegs i psicòlogues coordinadors de parentalitat
La coordinació de parentalitat és una intervenció dirigida per psicòlegs i psicòlogues especialitzats i adreçada a les famílies que tenen dificultats en les relacions postseparació

Rol i funcions

El/la coordinador/a de parentalitat ajuda als progenitors implicats en una coparentalitat altament conflictiva a aplicar el seu pla de parentalitat, centrant-se en les necessitats dels fills i filles.  Avalua, orienta, coordina amb altres professionals, gestiona el cas i els conflictes, promou la comunicació, deriva. Però no fa psicoteràpia, avaluacions clíniques o pericials ni assessora legalment.

Quan sol·licitar la seva actuació (principalment en execució de sentència)?

  • Acumulació de demandes i procediments: recurs sistemàtic al litigi.

  • Cronicitat: persistència del conflicte en el temps, anys després de la separació.

  • Alt nivell d'ira i hostilitat entre progenitors.

  • Rebuig dels fills/es a relacionar-se amb un progenitor.

  • Dificultat per implementar el pla de parentalitat i necessitat de supervisar relacions familiars.

  • Temes familiars complexos que requereixen una gestió intensiva del cas.

  • Necessitat d’implementar plans de parentalitat progressius quan un progenitor rep tractament per addiccions o trastorns de salut mental que influeixin en la dinàmica familiar.

La llista actualitzada de psicòlegs i psicòlogues col·legiades coordinadors de (Co)parentalitat és en el següent enllaç

Llista de psicòlogues i psicòlegs coordinadors de parentalitat

Informació complementària

Coordinació de Coparentalitat, Suport per a famílies després d'un divorci (fullet). COPC 2018.

Per últim, si tens qualsevol dubte, consulta aquest enllaç a les preguntes freqüents sobre coordinació de (co)parentalitat.