GT Psicologia Jurídica Aplicada a l'Àmbit Penal

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia Jurídica Aplicada a l'Àmbit Penal

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ELENA GARRIDO GAITAN Coordinador/a
Objectius generals 
  • Volem crear un grup de treball especialitzat en àmbit penal i en conducta violenta, a fi de generar un espai de reflexió, formació i divulgació específic d'aquesta àrea que aglutina l'anàlisi de la conducta violenta, victimologia forense i anàlisi del testimoni.